Rallus aquaticus - chřástal vodní

3. 3. 2017 vytvořil Vojtěch Brlík

Rallus aqauaticus (Linneaus, 1758) – chřástal vodní

Čeleď: Rallidae – chřástalovití

Status: VU, SO, IUCN: LC

 

Popis: Chřástal vodní s palearktickým areálem rozšíření je jediný evropský zástupce rodu Rallus, který celosvětově tvoří celkem 13 druhů. V kontinentální Evropě je druh monotypický, ale celkově rozeznáváme čtyři poddruhy (přičemž islandský poddruh je pohřešovaný). Chřástal vodní je velikostí těla podobný holubu hřivnáči (Columba palumbus). Má ovšem delší nohy s velmi dlouhými prsty, dlouhý mohutný krk a dlouhý mírně dolů ohnutý zobák. Samci jsou větší než samice, jsou především šedomodří s krvavě červeným zobákem. Svrchní strana těla je hnedočerná. Mláďata a samice jsou zbarveny podobně, především hnědočerně. V letu často drží nohy svěšené, křídla jsou tupá a krátká.

 

Možná záměna: Jako jediný chřástal vyskytující se na našem území má dlouhý zahnutý zobák. Ostatní druhy chřástalů (nejmenší, malý, kropenatý a polní) mají zobáky krátké, podobné slepici či o něco delší. Chřástal vodní je ze všech druhů největší. Podle hlasu je nezaměnitelný, jinak obtížně pozorovatelný. Nejlepší rozlišovací znak je doba výskytu (u nás nepočetně jako jediný chřástal zimuje), hlas a dlouhý zobák.

 

Rozšíření a početnost: Chřástal vodní je náš nejpočetnější rákosinný chřástal. Odhady hnízdí populace jsou 1200 párů. Vyskytuje se ve všech nižších a středních polohách, kde se nachází vhodné prostředí.  

 

Biologie a ekologie: Hnízdním prostředím chřástala vodního jsou litorální porosty – bažinatá vegetace, rákosina. Někdy i mimo vodní plochy ve velmi malých mokřadech. Živí se převážně živočišnou potravou. Jedná se o dravce, který je schopen zkonzumovat i mláďata ptáků. V hnízdním období se ptáci ozývají hlasitým hlasem. Ozývají se především za soumraku a v noci. Hnízdí od dubna do července. Snůška obsahuje nejčastěji sedm až deset vajec.

 

Hlas: Samci se nejčastěji v podvečer ozvývají voláním, které připomíná kvičení prasat (nahrávka zde).

 

Tah: Naše populace jsou převážně tažné, táhnoucí do jižní a západní Evropy. Tamní populace jsou stálé. V malém počtu u nás jako jediný chřástal přezimuje.

 

 

 

Literatura:

 

BirdLife International 2016: Species – Water Rail. dostupné z URL: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/western-water-rail-rallus-aquaticus

 

Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. & Zárybnický J. 2008: Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Aventinum, Praha.

 

Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR Ptáci 2/I. Academia, Praha.

 

IUCN 2015: Red list of threatened species – Water Rail. dostupné z URL: http://www.iucnredlist.org/details/22725141/0

 

Klůz Z. 1980: Pomocné ornitologické tabulky. Krajské středisko Státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě.

 

Svensson L., Mullarney K.Zettenström D. & Grant P. J. 2012: Ptáci Evropy, severní Ameriky a Blízkého Východu. Ševčík nakladatelství, Plzeň.

 

Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha.