Vodopády Stříbrného potoka - Přírodní památka

18. 10. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Hluboko v Rychlebských horách, daleko od civilizace se nachází PP Vodopády Stříbrného potoka. Nejvyšší vodopády v regionu jsou jednou z geologických zajímavostí Rychlebských hor.

PP Vodopády Stříbrného potoka

kraj: Olomoucký, okres: Jeseník

rozloha: 1,24 ha

vyhlášeno: 1965

 

PP Vodopády Stříbrného potoka, nebo také Nýznerovské vodopády, jsou geomorfologicky významným územím Rychlebských hor a okresu Jeseník, které v těchto místech nemají obdoby. Tok Stříbrného potoka zde v podloží krystalických břidlic vytvořil soustavu kaskád s velkými erozními a evorzními vlivy, které jsou předmětem ochrany celého území. Délka soutěsky je asi 110 m a výškový rozdíl je 14 m. Nejvyšší vodní stupeň má výšku asi 3 m. Porost lokality tvoří převážně smrky (Picea abies), buky (Fagus sylvatica), javory (Acer pseudoplatanus). Lokalita je také zajímavá výskytem zajímavých druhů mechorostů, jako je hřebenitka měkkounká (Ctenidium molluscum), krčanka listnatá (Diphyscium foliosum) a mnoho dalších.

 

Z bezobratlých živočichů zde můžeme spatřit modranku karpatskou (Bielzia coerulans), ohrožený druh dvoukřídlého hmyzu (Diptera) číhalku pospolitou (Atherix ibis) a různé druhy jepic, pošvatek a chrostíků. Z obratlovců jsou to pak druhy jako pstruh obecný (Salmo trutta), který byl pozorován i nad vodopádem, mlok skrvnitý (Salamandra salamandra), skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea) a ledňáček říční (Alcedo atthis).

 

Lokalita je v současné době ohrožena hojným turismem, k čemuž napomáhá i její lehká dostupnost. Již v 90. letech 19. století byla totiž lokalita zpřístupněna kamenným schodištěm.

 

Literatura:

 

Šafář J. a kol. (2003): Olomoucko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI., Agentura ochrany přiírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 pp.