Viola tricolor subsp. tricolor - violka trojbarevná pravá

8. 8. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Viola tricolor subsp. tricolor L. - violka trojbarevná pravá

Syn.: Viola tricolor var. vulgaris Koch, Viola tricolor var. montana Čelak., Viola tricolor subsp. montana (Čelak.) Čelak., Viola tricolor subsp. genuina Wittrock, Viola luteola Jord.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté (vzácněji dvouleté) byliny, s obvykle tenkým, nevětveným kořenem a poléhavou až vystoupavou lodyhou, dorůstající se 15-40 cm. Spodní listy jsou eliptické až vejčité, střední a svrchní kopinaté až podlouhlé. Palisty jsou dlanitosečné, dosahující obvykle do 2/3 listu, střední úkrojek podlouhlý až obkopinatý, oddáleně mělce zubatý. Květy jsou nevonné, horní korunní lístky jsou častou fialové, spodní žluté či špinavě bílé. Ostruha je rovná. Na konci čnělky se nachází žláznatý výrůstek. Kališní cípy jsou při pohledu ze zadu kratší než korunní. Plodem je vejcovitá tobolka.

 

Možná záměna: S velkokvětými jedinci druhu violka rolní (Viola arvensis). Tato violka však nemá žláznatý výrůstek na konci čnělky a kališní cípy jsou jsou u tohoto druhu delší než korunní.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, na východě až po pohoří Ural, těžiště rozšíření se nachází v střední a severozápadní Evropě. Na Ukrajině, Balkánském poloostrově a v některých částech Středozemí je nahrazena dalšími poddruhy. Zavlečena byla do Severní Ameriky, na Havaj, Nový Zéland či to Indie.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně v termofytiku a mezofytiku. Do hor je zavlékána podél cest a železnic.

 

Ekologie: Druh polopřirozených a ruderálních míst, polní plevel. Roste na polích, železničních náspech, podél cest, v zahradách, parcích, na narušených pasekách a travnatých plochách v intravilánech obcí.

 

Terofyt, kvetoucí od května do začátku září.

 

Význam: Léčivá rostlina, jejíž aktivní látky (především saponiny) usnadňují odkašlávání a aktivují látkovou výměnu. Je to také pravděpodobně jeden z rodičovských druhů zahradních macešek (Viola x wittrockiana). Méně důležitý polní plevel.

 

Taxonomická poznámka: Druh violka trojbarevná se ve střední Evropě rozpadá na 4 poddruhy. Kromě nominátního poddruhu se tu vyskytují ještě vzácnější violka trojbarevná různobarevná (Viola tricolor subsp. polychroma), violka trojbarevná skalní (Viola tricolor subsp. saxatilis) a violka trojbarevná Curtisova (Viola tricolor subsp. curtisii).