Viola tricolor subsp. polychroma - violka trojbarevná různobarevná

14. 6. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Viola tricolor subsp. polychroma (Kerner) J. Murr - violka trojbarevná různobarevná

Syn.: Viola saxatilis subsp. polychroma (Kerner) Kirschner et Skalický, Viola polychroma Kerner, Viola tricolor subsp. montana (Čelak.) Čelak., Viola alpestris subsp. polychroma (Kerner) Hayek

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé rostliny, jejichž hlavní kořen je 2-3 mm tlustý, často vícehlavý, vystoupavý. Lodyhy jsou většinou při bázi větvené, početné, poléhavé až vystoupavé, 15-45 cm vysoké, řídce chlupaté. Listy řapíkaté, kopinaté až úzce vejčité, na okrajích mělce vroubkované. Palisty různě tvarované, horní řapíkaté, s koncovým úkrojkem nepodobajícím se listu. Květy 2-3 cm velké, fialové, nebo žlutofialové, zřídka v celých populacích žluté.

 

Rozšíření: Celkové rozšíření je dosti nejasné, pravděpodobně hory střední Evropy, Pyreneje a Karpaty.

 

U nás hlavně v pohraničních horách (Šumava, Krušné a Jizerské hory, Krkonoše), zřídka ve vnitrozemí (Ralsko, Bezděz, Vysočina).

 

Ekologie: Tento poddruh violky trojbarevné roste na vlhkých až středně vlhkých, kyselých půdách, přirozených nebo polopřirozených horských loukách a pastvinách, podél cest a železnic.

 

Hemikryptofyt, kvete od května do září.