Viola tricolor subsp. saxatilis - violka trojbarevná skalní

7. 7. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Viola tricolor subsp. saxatilis (F. W. Schmidt) Arcang. - violka trojbarevná skalní

Syn.: Viola saxatilis F. W. Schmidt, Jacea tricolor ζ saxatilis (F. W. Schmidt) Opiz, Viola flavida Schur, Viola alpestris (DC. ex Ging.) Jord., Viola tricolor subsp. alpestris W. Becker, Viola tricolor var. alpestris Ging., Viola tricolor subsp. subalpina Gaudin

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: C3

 

Popis: Rostliny dorůstající 10-25 cm, se silnějšími, zpravidla větvenými kořeny, vytvářející trsy poléhavých až vystoupavých lodyh a zřídka také krátké nadzemní výběžky. Listy jsou řapíkaté, s vejčitou až vejčitě kopinatou čepelí, na okrajích vroubkované. Palisty dlanitě zpeřené, koncový úkrojek řapíkatý, podobný listu. Květy jsou nápadné, 2-3 cm velké, žluté, nevonné. Zřídka mohou mít svrchní dva korunní lístky fialový náběh.

 

Rozšíření: Není přesně známé. Pravděpodobně se vyskytuje v zemích střední Evropy, v Alpách a Pyrenejích.

 

Roztroušeně v teplejších částech republiky (např.: Pavlovské vrchy, Moravský kras, jihozápadní okolí Prahy).

 

Ekologie: Roste ve skalních štěrbinách, suťovištích a mělkých kamenitých půdách s kyselou i zásaditou reakcí. Obnovovací pupeny přezimují v hustém trsu lodyh.

 

Diagnostický druh biotopu S1.2 (štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin).

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od dubna do září.