Viola tricolor subsp. curtisii - violka trojbarevná Curtisova

26. 10. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Viola tricolor subsp. curtisii (E. Forster) Syme - violka trojbarevná Curtisova

Syn.: Viola curtisii E. Forster, Viola saxatilis subsp. curtisii (E. Forster) Kirschner et Skalický, Viola tricolor subsp. ammotropha Witt., Viola tricolor var. maritima Schweigger, Viola tricolor var. sabulosa DC., Viola sabulosa (DC.) Bor.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: C1

 

Popis: Poměrně drobné víceleté rostliny, dorůstající se výšek do 20 cm, se šikmým nebo téměř přímým kořenem. Lodyhy, často vyrůstající v řídkých trsech, jsou poléhavé, lysé. Listy jsou tenké, čárkovitě kopinaté, na okraji oddáleně vroubkované. Palisty jsou zpeřené, boční úkrojky čárkovité, na konci zašpičatělé, koncový úkrojek je o něco širší, občas až tence obkopinatý. Květy jsou poměrně drobné, modré nebo modrofialové, spodní korunní lístek je často světlejší, jakoby svinutý, s výraznou žlutou skvrnou při bázi. Ostruha je tenká, nafialovělá. Plodem je tobolka. 

 

Rozšíření: Pobřeží Severního a Baltského moře od Francie po jižní Norsko. Izolované vnitrozemské lokality lze najít na vhodných biotopech v Německu a na Slovensku (Záhorská nížina).

 

U nás je současný výskyt tohoto druhu sporný (rostliny na fotografiích pocházejí ze Švédska). Jediný potvrzený historický výskyt pochází z 50. let minulého století z okolí Moravského Písku. Vzhledem k příhodným podmínkám není vyloučené, že na písčinách jižní Moravy mohou přechodně zplaňovat rostliny pocházející ze Slovenska. Velmi podobné rostliny jsou v literatuře udávány též ze středního Polabí, údaj však není ověřen.

 

Ekologie: Violka trojbarevná Curtisova roste na písčitých až jemně kamenitých plážích. Ve vnitrozemí ji najdeme především na písečných dunách a přesypech, především ve svazu Corynephorion canescentis.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí od dubna do července.

 

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k tomu, že v současné době nikdo netuší, zda se u nás ještě tento druh vyskytuje, bylo by třeba prověřit všechny potenciální lokality. Je možné, že na některé z písčin jižní Moravy tato violka roste a prozatím uniká pohledům člověka.