Viola arvensis - violka rolní

19. 11. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Viola arvensis Murray - violka rolní

Syn.: Viola segetalis Jordan, Viola agrestis Jordan, Viola ruralis Jordan ex Boreau, Viola tricolor subsp. arvensis (Murray) Nyman, Viola tricolor var. arvensis (Murr.) Boiss.

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté byliny ze sekce Melanium (označované jako macešky). Kořen je tenký, přímý a většinou málo větvený. Stonky vystoupavé, nebo vzácněji přímé, jednotlivé nebo při bázi větvené, většinou lysé nebo řídce chlupaté. 5-30 cm velké. Listy 3-5 cm dlouhé, okrouhle vejčité, vejčitě kopinaté nebo eliptické, tupé, na okrajích vroubkované. Palisty dlanitosečné až peřenosečné. Postranní úkrojky tenké, čárkovité, střední úkrojek podobný listu, špičatý. Květy nevonné, za květu rozevřené, asi 9-14 cm velké. Světle žluté s výrazným žlutým středem. Svrchní dva korunní lístky mohou být fialové. Čnělka na konci bez žláznatého výrůstku. Kališní lístky většinou přesahují květ. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Hlavně s violkou trojbarevnou (Viola tricolor), od které se liší především drobnými květy a nepřítomností žláznatého výrůstku na čnělce. Jde o velmi variabilní druh, který vytváří řadu lokálních populací. Více chlupatí malokvětí jedinci mohou připomínat violku nejmenší (Viola kitaibeliana), která však u nás prokazatelně roste pouze na jedné lokalitě. Jedinci s velkými nafialovělými květy a částečně vytvořeným žláznatým výrůstkem na konci čnělky, v zahraničí někdy označovanými jako Viola arvensis subsp. megalantha, jsou u nás chápáni jako hybridi V. arvensis x V. tricolor.

 

Rozšíření: V Evropě roste od nejjižnějších částí kontinentu až po Skandinávii. Byla zavlečena na východní pobřeží USA a do Egypta (Sinaj). Roste hojně po celém území republiky. Do hor bývá zavlékána podél cest.

 

Ekologie: Nalezneme ji většinou na antropogenních stanovištích, jako jsou železniční náspy, okraje cest, polí nebo rumiště, na na živiny bohatých i písčitých půdách. Vzácněji ji lze nalézt ve víceméně přirozených společenstvech xerotermních kamenitých strání. Diagnostický druh biotopu T6.1 (Mezofilní vegetace efemér a sukulentů). Podle některých zahraničních autorů (např. Fischer 1994) lze druh rozlišit na klasické jedince (Viola arvensis subsp. arvensis) a na velkokvěté jedince (Viola arvensis subsp. megalantha), vykazující intermediární znaky mezi V. arvensis a V. tricolor.

 

Terofyt, kvete od března do září.

 

Význam: Polní plevel, odolný proti herbicidům. Někdy využívána jako léčivka.