Tetrix bipunctata - marše suchobytná

25. 10. 2018 vytvořil Stanislav Rada

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) – marše suchobytná 

Syn.: Tetrix kraussi Saulcy, 1888 – marše dvojtečná

Čeleď: Tetrigidae – maršovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Drobná saranče o délce těla 8–12,6 mm. Typickým znakem všech marší je protažený štít, kryjící svrchní část těla. Blanitá křídla jsou složena pod štítem, zatímco krytky (1. pár křídel) jsou redukovány na tuhé krátké šupiny přiložené zboku k tělu. Štít marše suchobytné je střechovitý, s vystouplým podélným středovým žebrem. Zbarvení je variabilní, základní barva těla se pohybuje v odstínech rezavohnědé, hnědé nebo šedé barvy. Na štítu typicky bývají dvě velké tmavé skvrny, mohou ale i chybět.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytuje 7 druhů marší (Tetrix spp.). Jejich určení vyžaduje pečlivé prohlédnutí zvířete, většinou pod lupou. Marše suchobytná má stejně jako marše tenkorohá (T. tenuicornis) a marše lesní (T. undulata) střechovitý štít se silně vyzdviženým středovým žebrem. Ostatní naše druhy marší mají štít plochý s jen slabě vystouplým žebrem (např. m. obecná, T. subulata). Od m. tenkorohé se m. suchobytná liší nápadně kratšími a silnějšími tykadly (střední tykadlové články m. suchobytné 2x delší než široké, m. tenkorohé 4x delší než široké). Od m. lesní se liší také širšími tykadly, ale ne tak nápadně (m. lesní má střední tykadlové články 3x delší než široké) a dále pak tvarem hlavy a tělesnou konstitucí (m. lesní je štíhlý, drobnější druh; m. suchobytná a tenkorohá jsou robustní).

 

Rozšíření: Areál druhu se rozprostírá od severního Španělska a Britských ostrovů přes většinu Evropy až po Mongolsko a Čínu.

 

V ČR lokální druh, vyskytující se vzácně po celém území, zejména v pahorkatinách a v horách.

 

Biologie a ekologie: Suchomilný druh, obývající okraje lesů, lesní paseky, suché louky a pastviny, zpravidla s řídkou vegetací a ploškami obnažené půdy. Dospělci se vyskytují celoročně. Vajíčka jsou samicemi kladena jednotlivě do svrchní vrstvy půdy. Přezimují odrostlé nymfy nebo dospělci. Potravu tvoří detrit (tj. různé organické zbytky), mechy, případně též listy travin a bylin. Marše nestridulují, ale jsou schopny komunikovat prostřednictvím (pro člověka neslyšitelných) vibrací šířících se substrátem.

 

Taxonomická poznámka: Někdy jsou ve střední Evropě rozlišovány poddruhy T. bipunctata bipunctata a T. bipunctata kraussi. Některými autory jsou dokonce považovány za samostatné druhy (toto pojetí je zažité zejména v Rakousku). Jediným rozlišovacím znakem je délka křídel (T. kraussi je má kratší). Většina autorů se kloní k názoru, že se jedná pouze o ekologické formy – krátkokřídlé a dlouhokřídlé jedince – které nemají žádný taxonomický status. Toto pojetí je upřednostňováno i v české orthopterologii.

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Zunka-Kratky T., Landmann A., Illich I., Zechner L., Essl F., Lechner K., Ortner A., Weissmair W., Wöss G. (2017): Die Heuschrecken Österreichs. Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums, Linz.