Ranšpurk - Národní přírodní rezervace

27. 8. 2008 vytvořil

NPR Ranšpurk se nachází v nejjižnějším cípu Moravy, v Lanžhotském výběžku, který do tvaru písmena V utváří řeky Morava a Dyje. Rezervace se nachází asi 6 km jižně od města Lanžhot.

NPR Ranšpurk: kraj: Jihomoravský, okres: Břeclav

rozloha: 19,20 ha

vyhlášeno: 1949

 

Rezervace ukazující vzhled jihomoravského lužního lesa je dnes díky nepřístupnosti a náležité ochraně zachovalou ukázkou podoby tvrdého luhu. Celá rezervace je oplocena, tak aby do ní byl zamezen přístup a předešlo se ohrožení toho biotopu lidskou činností. Díky své zachovalosti, se zde vyskytuje spousta chráněných druhů, jak rostlin, tak živočichů. Ze vzácných rostlin tu můžete spatřit např. bleduli letní (Leucojum aestivum), kopřivu lužní (Urtica kioviensis) - v současnosti jediná lokalita ČR, žebratku bahenní (Hottonia palustris), ostřici hubenou (Carex strigosa) a další.

 

Ze živočichů je to pak vzácný mravenec lužní (Liometopum microcephalum), který zde má nejsilnější populaci na světě. Z obojživelníků se tu vyskytuje čolek dunajský (Triturus dobrogicus) či rosnička zelená (Hyla arborea) a mnoho dalších. Z ptáků tu můžeme spatřit holuba doupňáka (Columba oenas), žlunu šedou (Picus canus), šoupálka krátkoprstého (Certhia brachydactyla) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) aj.

 

Rezervace je dnes udržována jako pralesové společenstvo, které tvoří hlavně dřeviny jako: dub letní (Quercus robur), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus) a lípa malolistá (Tilia cordata). Velmi dobře se zde daří vzácným dřevokazným houbám jako je třepkovitka šafránová (Crepidotus crocophyllus) nebo hlívovec ostnovýtrusý (Rhodotus palmatus).

 

NPR patří do evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 a také do soustavy botanicky významných území (IPA) Soutok Moravy a Dyje.