Quercus robur - dub letní

2. 9. 2008 vytvořil Filip Trnka

Quercus robur L. - dub letní

Syn.: Q. pedunculata Ehrh., Q.robur subsp. cristata, křemelák, letňák

Čeleď: Fagaceae - bukovité

Status: běžný druh

 

Popis: Duby jsou jednodomé stromy dosahující výšky okolo 30 ale i 50 m. Listy jsou opadavé,  obvejčité, úzce eliptické, kožovité, nepravidelně laločnaté (3 až 7 laloků na každé straně), krátce stopkaté nebo přisedlé a jejich velikost  je v rozmezí 5-20cm. Báze listu je srdčitá nebo vytváří tzv. "kalhotky". Listy jsou na modrozeleném rubu lysé. Pupeny jsou vejčité a hnědě zbarvené. Květy jsou nenápadné, objevují se v květnu. Samčí květy vykvétají v podobě jehněd. Samičí květy jsou v miskovité číšce (rozšířené květní lůžko). Duby jsou větrosnubné. Po oplození se objevují žaludy. Rostou na dlouhých stopkách po 1 až 5 kusech a jsou velké 2-3 cm. Plody jsou uloženy v číšce. Koruna je rozložitá a nepravidelná. Borka je tmavě šedá, rozpraskaná. Dub letní se kříží s dubem zimním (Quercus pertaea) za vzniku Quercus x rosacea.

 

Možná záměna: Dub letní je lehce zaměnitelný s oběma našimi dalšími duby a to dubem zimním (Quercus petraea) a dubem pýřitým (Quercus pubescens). Od dubu zimního se liší "kalhotami" na bázi listů a dlouze stopkatými žaludy. Dub pýřitý má naopak od dubu letního chlupaté listy.

 

Rozšíření: Celá Evropa, severní Afrika, malá Asie a Kavkaz.

 

Ekologie: Křemeláky osídlily nížiny. Jen výjimečně se s nimi setkáme v nadmořské výšce nad 1000 m. Mají rádi slunná místa na hlinité až jilovitohlinité půdě.

 

Význam: Jako dřevina odolná vůči exhalátům, jsou duby vysazovány do městské zeleně, ke zpevnění břehů či do alejí podél cest. Vysazují se také jako okrasná dřevina do parků. Dřevo je nejen pro svou pružnost a pevnost už po staletí využíváno. Obsahuje kyselinu tříslovou, která působí protizánětlivě. Povaříme-li kůru s listy, dostaneme výluh proti průjmům, katarům střev a žaludku, hemeroidům, popáleninám a do koupelí. V dnešní době se z dubů vyrábějí homeopatika proti problémům s játry a slezinou. Staré duby jsou domovem mnoha vzácných druhů bezobratlých živočichů.

 

Variety/Kultivary: Q. robur ´Atropurpurea´, Q. robur ´Fastigiata´, Q.robur ´Filicifolia´, Q.robur ´Cristata´, Q. robur ´Pectinata´, Q.robur ´Salicifolia´ a mnoho dalších.

 

Zajímavosti: Podle legendy byl kulatý stůl krále Artuše vyroben pouze z jednoho kusu dubu.