Hyla arborea – rosnička zelená

25. 9. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená

Čeleď: Hylidae - rosničkovití

Status: SO, NT, IUCN: LC, BERN II, HD IV

 

Popis: Rosnička zelená je malá žabka dorůstající do rozměrů 4,5 ? 5 cm. Končetiny jsou zakončeny drobnými přísavkami, které umožňují pohyb v bujné vegetaci. Zbarvení těla je velmi proměnlivé a ovlivněné okolím. Většina lidí, ale rosničku zná jako sytě zelenou žabku, a proto si získala takovou oblibu. Barevné variace, ve kterých se ale můžeme s rosničkou setkat, začínají zelenožlutou a končí až olivově zelenou, někdy dokonce až šedou nebo červenohnědou. Břicho je žlutobílé až bílé. Na bocích jsou obě barvy odděleny úzkou černou linkou, kterou najdeme až u dospělců. Samice mají hrdlo stejné barvy jako břicho, u samců se setkáme s kouřově šedou nebo šedožlutou barvou a zvrásněním. Oční zřítelnice je kulatá.

 

Možná záměna: V ČR je rosnička nezaměnitelným druhem.

 

Rozšíření: V Evropě od Španělska po evropské části Ruska. Na jihu až ke Středozemnímu moři, na severu až do Švédska. Na ostrovy nezasahuje.

 

V České republice se vyskytuje převážně v nížinách, jako je Polabí, střední Morava, Třeboňská pánev. U nás tedy na 50% území.

 

Biologie a ekologie:: Rosnička zelená obývá vlhké listnaté lesy, křoviny a parky v okolí vod. Avšak mimo dobu páření se s ní můžeme setkat daleko od vody. Jediná evropská stromová žabka. Jak je již uvedeno, rosnička je druh nížinný, ale její výskyt byl potvrzen i ze značných nadmořských výšek, dokonce až 2200 m (Lác 1963, Rakousko). K páření začíná docházet na začátku dubna do června. Samice klade kulovitý shluk vajíček. Larvy jsou žluté a po čase ztmavnou. Metamorfóza probíhá do konce června nebo srpna. Potravou rosničky jsou různé druhy suchozemských bezobratlých. Potravu lapá ze vzduchu svým silným a vymrštitelným jazykem. Na jídelníčku mají největší zastoupení brouci, pavouci, střechatky a mravenci. Hlas rosničky je velmi silný způsobený vnějším postavením hrdelního rezonátoru samců, kteří se ozývají v době rozmnožování. Domněnka o předpovídání počasí je bohužel nepravdivá.

 

Význam a ochrana: Rosnička je bioindikátorem znečištění prostředí. Je považována za významného hubitele škůdců. Díky své oblíbenosti mezi populací se rosničky někdy stávají obětí chovu v teráriích, což je nezákonné a považováno za trestný čin. Velký úbytek počtu jedinců je způsoben chemizací v zemědělství.

 

Taxonomická poznámka: Rosnička zelená se v ČR vyskytuje v poddruhu Hyla arborea arborea (rosnička zelená středoevropská). V Západní Evropě se vyskytuje druh Hyla meridionalis (rosnička západní).