Potentilla patula - mochna rozkladitá

20. 4. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Potentilla patula Waldst. & Kit. – mochna rozkladitá
Syn.: Potentilla adscendens Willd., Potentilla pratensis Schur, Potentilla schurii Zimmeter, Potentilla patula subsp. tenella (Tratt.) Soó
Čeleď: Rosaceae – růžovité
Status: CR, §K, ČK

Popis: Vytrvalé, 10–25 cm vysoké rostliny s vícehlavým oddenkem bez výběžků, přízemní růžicí listů a bočními, vystoupavými, odstále chlupatými lodyhami. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté. Čepele jsou dlanitě dělené, obvykle pěti až sedmičetné, na líci lysé nebo roztroušeně přitiskle chlupaté a živě zelené, na rubu odstále chlupaté a světle zelené, s prostředním lístkem v obrysu klínovitým nebo čárkovitě obkopinatým, na okraji zubatým. Řapíky jsou přitisklé nebo jen mírně odstávající, nežláznaté. Lodyžní listy jsou podobné listům přízemním, jen s kratšími řapíky. Květy, vyrůstající v řídkých koncových květenstvích, jsou podepřené trojčetnými nebo jednoduchými listeny. Kališní lístky jsou trojúhelníkovité, na ploše lysé, na okraji odstále chlupaté. Lístky kalíšku jsou úzké, čárkovité až nitkovité. Korunní lístky jsou žluté, delší než kalich. Plodem je hnědavá nažka.

Možná záměna: Velmi podobná je mochna sedmilistá (Potentilla heptaphylla), která se liší kališními lístky chlupatými po celé ploše, širšími, vejčitými lístky kalíšku a odstále chlupatými řapíky. Dalšími podobnými mochnami jsou druhy ze skupiny mochny jarní, tj. m. jarní (P. verna), m. písečná (P. incana) a m. nitkovitá (P. puberula), které se liší polštářovitým vzrůstem a tvorbou plazivých výběžků.

Rozšíření: Druh s ponticko-panonským rozšířením, který je ve střední Evropě na své severozápadní hranici rozšíření. Celkový areál zahrnuje jižní Moravu, jižní Slovensko (Kováčovské kopce), Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Moldávii, jižní Ukrajinu a Rusko na východě po Ural. Některé zdroje uvádějí také výskyt v Rakousku a Bosně a Hercegovině.

V ČR se vyskytuje pouze na několika lokalitách v Hustopečské pahorkatině na jižní Moravě, zejména v okolí obcí Čejč a Kobylí. Někdy je uváděna i z dalších lokalit na střední Moravě, tyto údaje jsou však bez výjimky chybné.

Ekologie: Teplomilný a suchomilný druh, který roste především na suchých trávnících, lesostepních stráních a okrajích teplomilných listnatých lesů, obvykle na bazickém podloží.

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do května.

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen zejména zarůstáním nebo cíleným zalesňováním lokalit. Jde o přirozeně velmi vzácný druh na okraji areálu. V Červeném seznamu je veden jako druh kriticky ohrožený (CR, v dřívějších verzích C1) a je také chráněn zákonem. Naprostá většina lokalit je chráněna územně v podobě maloplošných chráněných území.

Taxonomická poznámka: Mochna rozkladitá patří mezi taxonomicky složité jarní druhy mochen. Nejblíže příbuzným druhem je m. sedmilistá (Potentilla heptaphylla), se kterou m. rozkladitá vytváří křížence P. ×matraensis.

 

 

Literatura:

Goliašová K. & Maglocký Š. (1999): Potentilla patula. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5, Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, p. 295.

Soják J. (1995): Potentilla L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314.