Potentilla incana - mochna písečná

4. 4. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Potentilla incana Gaertner et al. – mochna písečná
Syn.: Potentilla arenaria Borkh., Potentilla cinerea Chaix ex Vill., G., M. et Sch., Potentilla arenaria subsp. incana (Gaertner et al.) O. Schwarz, Potentilla verna subsp. arenaria (Borkh.) Hegi, Potentilla subacaulis auct.
Čeleď: Rosaceae – růžovité
Status: NT

Popis: Drobné vytrvalé byliny tvořící polštáře listových růžic, z nichž vyrůstají dlouhé, tenké, plazivé výběžky a přímé až vystoupavé, chlupaté květonosné lodyhy. Přízemní listy jsou dlanité, dělené obvykle do 5, vzácněji do 3–7 úkrojků, na líci šedozelené, hustě pokryté hvězdovitými chlupy až olysalé, na rubu šedozelené nebo bělavé, pokryté hvězdovitými a v okolí žilek rovnými chlupy. Prostřední lístek je klínovitý až klínovitě obvejčitý, na okraji s 2–6 páry krátkých, širokých, tupých zubů. Květenství jsou rozvolněná, řídká, tvořená 1 až 5 žlutými květy. Plodem je nažka.

Možná záměna: Mochny patří mezi obtížnější taxonomické skupiny vzhledem k jejich morfologické proměnlivosti a častému vzájemnému křížení. Křížence mochny písečné je velmi obtížné identifikovat. Zpravidla se projevují řídkým výskytem hvězdovitých chlupů na rubu listů.

Od mochny jarní (Potentilla verna) se dá mochna písečná nejlépe odlišit podle přítomnosti hvězdovitých chlupů na rubu listů. Od mochny nitkovité (Potentilla puberula) se liší plstnatým rubem listů a větším počtem ramen hvězdovitých chlupů (obvykle nad 10).

Rozšíření:
Mochna písečná je druhem střední a východní Evropy. Východní hranici areálu výskytu tvoří pohoří Ural, jižní řeka Emba, sever Balkánského poloostrova a Jadranské pobřeží, severní Dánsko, jižní Švédsko a Pobaltské republiky a západní Německo. Nápadná je absence druhu v Alpách a jejich podhůří.

V ČR se vyskytuje především v termofytiku a teplejším mezofytiku, hojněji v oblastech s dostatkem stepních stanovišť či říčních kaňonů.

Ekologie: Teplomilný druh rostoucí na stepích, lesostepích, na skalách, písčinách, v borových porostech na píscích a vzácněji také v rozvolněných teplomilných doubravách. Poměrně slabě konkurenční druh, který vyžaduje rozvolněnější charakter vegetace. Je diagnostickým druhem celé řady společenstev teplomilných suchých trávníků.

Hemikryptofyt kvetoucí od března do začátku května.

Ohrožení a ochrana: Mochna písečná je, jakožto teplomilný druh, vzácnějším prvkem naší květeny. Ve starších verzích Červeného seznamu byla vedena v kategorii C4a.

Taxonomická poznámka: Pravděpodobně jeden z rodičovských druhů mochny nitkovité (Potentilla puberula) a potažmo i mochny jarní (P. verna).

 

 

Literatura:

Soják J. (1995): Potentilla L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314.

Soják J. (2010): Origin of Potentilla crantzii, P. verna and P. puberula (Rosaceae) with a note on the nomenclature of P. pusilla. – Feddes Repertorium 121: 112–116.