Potentilla verna - mochna jarní

3. 2. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Potentilla verna L. – mochna jarní
Syn.: Potentilla tabernaemontani Asch., Potentilla serotina Vill., Potentilla neumanniana auct.
Čeleď: Rosaceae – růžovité
Status: běžný druh

Popis:
Vytrvalé byliny tvořící polštáře listových růžic, z nichž vyrůstají dlouhé, tenké, řídce olistěné, plazivé výběžky a přímé až vystoupavé, 5–10 cm vysoké, přitiskle až odstále chlupaté květonosné lodyhy. Přízemní listy jsou dlanité, 5–7četné, na líci zelené, lysé až přitiskle krátce chlupaté, na rubu především na žilnatině a na okraji přitiskle až odstále roztroušeně chlupaté jednoduchými, rovnými, tlustými chlupy. Prostřední lístek je klínovitý, klínovitě obvejčitý až úzce podlouhlý, za květu na okraji s 2 až 5 páry zubů. Květenství jsou rozvolněná, řídká, tvořená 1 až 8 žlutými květy s odstále chlupatým kalichem a korunními lístky delšími než kalich. Plodem je nažka.

Možná záměna:
Mochny patří mezi obtížnější taxonomické skupiny vzhledem k jejich morfologické proměnlivosti a častému vzájemnému křížení. Křížence mochny jarní bychom poznali podle přítomnosti roztroušených dlouhých odstálých chlupů nebo chlupů se několika štětinkami na bázi.

Od řady relativně podobných druhů mochen, např. mochny sedmilisté (Potentilla heptaphylla) se mochna jarní liší polštářovitým vzrůstem a přítomností zřetelných výběžků. Od dvou blízce příbuzných druhů, mochny písečné (P. incana) a mochny nitkovité (P. puberula) se mochna jarní liší především absencí hvězdovitých nebo jednoduchých chlupů se štětinkami na bázi.

Rozšíření:
Evropský druh, který se vyskytuje od Velké Británie a jižní Skandinávie na západě po východní Pobaltí, Polsko, Slovensko a Rumunsko na východě. Na jih areál zasahuje do severních oblastí západního Mediteránu.

V ČR se vyskytuje hojně od nížin do podhůří, zhruba do 500 m n. m. Ve vyšších polohách ji pak lze nalézt jen velmi vzácně.

Ekologie: Suchomilný a světlomilný druh, který nejčastěji roste na otevřených místech v na okrajích cest, mezích, kamenitých stráních a okrajích luk a lesů, na zásaditých i kyselých substrátech. Je diagnostickým druhem společenstev subatlantských širokolistých suchých trávníků (svaz Bromion erecti) a podhorské acidofilní vegetace mělkých půd (svaz Hyperico perforati-Scleranthion perennis).

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do května, ve vyšších polohách často až do června.

Taxonomická poznámka: Mochna jarní pravděpodobně vznikla z mochny nitkovité (Potentilla puberula) vymizením hvězdovitých chlupů na rubu listů. Ve většině českých floristických prací z druhé poloviny 20. století je mochna jarní uváděna pod jménem Potentilla tabernaemontanii. Monograf rodu J. Soják však ukázal, že nejstarším platným jménem je P. verna.

 


Literatura:


Soják J. (1995): Potentilla L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314.

Soják J. (2009): (1892) Proposal to conserve the name Potentilla verna (Rosaceae) with a conserved type. – Taxon 58: 652–653.

Soják J. (2010): Origin of Potentilla crantzii, P. verna and P. puberula (Rosaceae) with a note on the nomenclature of P. pusilla. – Feddes Repertorium 121: 112–116.