Oedipoda germanica - saranče německá

16. 11. 2013 vytvořil Stanislav Rada

Oedipoda germanica (Latreille, 1804) – saranče německá  

Syn.: Acrydium germanicum Latreille, 1804 – saranče červenokřídlá 

Čeleď: Acrididae – sarančovití 

Status: CR 

 

Popis: Délka těla samců 15,5–22 mm, samic 22–30 mm. Zbarvení těla se pohybuje v odstínech šedé, hnědé či žlutohnědé barvy. Na krytkách jsou většinou dvě příčné světlejší pásky. Zadní křídla jsou sytě červená, po jejich vnějším okraji se táhne výrazná černá páska a apex křídla je čirý.

 

Možná záměna: Saranči německé je velmi podobná blízce příbuzná saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens), ta se však odlišuje modrou barvou křídel. Červenou barvu křídel má z našich dalších druhů pouze saranče vrzavá (Psophus stridulus) – její křídla ale na rozdíl od saranče německé mají černý apex (vnější špičku), nikoliv černou pásku po celém okraji. Rozdíly jsou i v celkovém vzhledu těla, saranče vrzavá je navíc nápadná produkcí nezaměnitelného zvuku. Konečně posledním potenciálně zaměnitelným druhem je saranče vlašská (Calliptamus italicus), její křídla však nejsou sytě červená, ale pouze u báze růžová a bez černé pásky.

 

Rozšíření: Druh rozšířený v jižní a střední Evropě. Jihozápadní hranici areálu tvoří Pyreneje, na východě zasahuje až po Krymský poloostrov. Nejsevernější výskyt je ve středním Německu.

 

V ČR existuje v současnosti pouze 1 lokalita v Českém středohoří a dalších 7 lokalit v Českém krasu nedaleko Prahy.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o silně teplomilný druh s velmi vyhraněnými nároky na biotop. Osidluje osluněné skály, sutě, skaní stepi či lomy, převážně na výhřevných jižních svazích. Nymfy se líhnou z vajíček umístěných mezi kameny či ve svrchní vrstvě půdy. Dospívají v červnu, vrchol výskytu dospělců je v srpnu a někteří jedinci přežívají až do listopadu. Samice se obvykle páří s více samci. Potravou jsou různé byliny, např. Galeopsis a Picris. 

 

Ohrožení a ochrana: V ČR i v Německu se jedná o kriticky ohrožený druh. Zde, v severní části areálu, přežívá většinou v malých populacích na izolovaných lokalitách. Hlavním nebezpečím je zarůstání lokalit.

 

Taxonomická poznámka: Vytváří 3 poddruhy; ve střední Evropě se vyskytuje nominotypický poddruh Oedipoda germanica germanica.

 

 

Literatura:

 

Holuša J., Marhoul P., Štěpánová L., Kočárek P. (2009): Occurrence of red winged grasshopper Oedipoda germanica (Orthoptera: Acridiidae) in the Czech Republic. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. (Brno) 94: 15–21.

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Reinhardt K., Köhler G. (2002): Conservation of the red-winged grasshopper, Oedipoda germanica (Latr.): the influence of reproductive behaviour. Biological Conservation 107: 221–228.

 

Wagner G (2000) Eine Populationsgefährdungsanalyse der Rotflügeligen Ödlandschrecke, Oedipoda germanica (Latr. 1804) (Caelifera: Acrididae). Articulata, Beiheft 9: 1–118.

 

Wagner G, Köhler G, Berger U, Davis AJ (2005) An experiment to re-estabilish the red-winged grasshopper, Oedipoda germanica (Latr.) (Caelifera, Acrididae), threatened with extinction in Germany. Journal for Nature Conservation 13: 257–266.