Psophus stridulus - saranče vrzavá

2. 10. 2013 vytvořil Stanislav Rada

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) – saranče vrzavá 

Syn.: Acridium stridulum Linnaeus, 1758

Čeleď: Acrididae – sarančovití

Status: EN

 

Popis: Jedná se o poměrně velký druh saranče, samci dorůstají velikosti 19–25 mm, samice 23–35 mm. Zbarvení těla se pohybuje v různých odstínech hnědé, šedé až černé barvy, zpravidla s drobnými tmavými skvrnkami. První pár křídel (krytky) je v barvě těla, druhý (blanitý) pár křídel je sytě cihlově červený s černými konci. Samci jsou letuschopní a za slunného teplého počasí vyskakují z vegetace za současného roztažení červených křídel a produkce nezaměnitelného chřestivého až vrzavého zvuku. Samice jsou neletuschopné, se zkrácenými křídly (nedosahují konce zadečku).

 

Možná záměna: Díky nápadnému vzhledu a produkci typického vrzavého zvuku se jedná o nezaměnitelný druh. Laik může saranči vrzavou zaměnit za naše další dva druhy s křídly v odstínech červené barvy – saranče německá (Oedipoda germanica) a saranče vlašská (Calliptamus italicus). Tyto druhy však nevydávají ono typické vrzání a vyznačují se celkově odlišným vzhledem. Saranče vlašská navíc nemá křídla červená, ale pouze u báze růžová.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh s areálem od severního Španělska po Mongolsko a Korejský poloostrov, na sever zasahuje až do Skandinávie.

 

Na území ČR zůstaly početnější populace druhu pouze na Vsetínsku a v Bílých Karpatech. Další, vesměs roztroušené a izolované populace, se nacházejí v Jeseníkách, v podhůří Orlických hor, v Českomoravské vrchovině a v západních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Biotopem saranče vrzavé jsou podhorské extenzivní pastviny či louky na výhřevných svazích (převážně jižních). Druh vyžaduje nezapojenou nízkou vegetaci s ploškami obnažené půdy. Oplodněné samice kladou vajíčka do svrchní vrstvy půdy nebo mezi vegetaci. Část vajíček přečkává v půdě 2 zimní období. Nymfy se líhnou na přelomu dubna a května. Jsou extrémně věrné stanovišti, kde se vylíhly a (stejně jako vajíčka) potřebují ke svému vývinu vysoké sumy teplot. Dospívají v červenci a mohou přežívat až do října. V populacích se objevuje vychýlený poměr pohlaví, přibližně 2:1 až 3:1 ve prospěch samců. Samice žijí skrytě a často se shromažďují do shluků. Při vyhledávání samic pravděpodobně hraje roli vrzání samců a malé dávky feromonů, jejichž vylučováním samice reagují na toto vrzání. Dále je známo, že samice se postupně páří s více samci, čímž zřejmě mohou zvyšovat genetickou variabilitu potomstva. Saranče vrzavá je polyfágní herbivor. Živí se různými druhy rostlin, nejčastěji z čeledi hvězdnicovitých a miříkovitých.

 

Ohrožení a ochrana: Dle Červeného seznamu ČR z roku 2017 se jedná o ohrožený druh (EN). Druh byl u nás v první polovině 20. století velmi hojný, poté začal ustupovat zřejmě vlivem změny hospodaření (intenzifikace zemědělství, ale také opouštění nevýnosných pozemků). Zmizel z většiny míst výskytu a současné zbylé lokality jsou nadále ohroženy a postupně ubývají. K hlavním ohrožujícím faktorům v současnosti patří upouštění od tradičního hospodaření na podhorských pastvinách či loukách, případně jejich zalesňování.

 

Taxonomická poznámka: Rod Psophus je monotypický, tzn. jedná se o rod s jediným druhem (Psophus stridulus).

 

 

Literatura:

 

Bönsel A. (2004): Ethological and morphological adaptations of Psophus stridulus Linnaeus 1758 to habitat islands. Beitr. Ent., 54: 241–253.

 

Buchweitz M. (1993): Zur Ökologie der Rotflügenligen Schnarrschrecke (Psophus stridulus, L. 1758) unter besonderer Berücksichtigung der Mobilität, Populationsstruktur und Habitatwahl. Articulata, 8: 39–62.

 

Hemp C., Hemp A. (2003): Lebensraumansprüche und Verbreitung von Psophus stridulus (Orthoptera: Acrididae) in der Nördlichen Frankenalb. Articulata, 18: 51–70.

 

Horák J., Šafářová L. (2010): Výskyt saranče vrzavé (Psophus stridulus L. – Orthoptera: Acrididae) v podhůří Orlických hor s poznámkami k výskytu v Pardubickém kraji. Acta Musei Richnoviensis, sect. natur., 17: 10–14.

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Rada S., Spitzer L., Šipoš J., Kuras T. (2017): Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity 10: 310–320.

 

Spitzer L. (2007): Současné rozšíření saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.), (Caelifera: Acrididae) na Valašsku (Česká republika). Časopis Slezského Muzea Opava (A), 56: 53–58.