Calliptamus italicus - saranče vlašská

6. 12. 2010 vytvořil

Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) - saranče vlašská

Syn.: Calliptenus cerisanus (Serville, 1838)

Čeleď: Acrididae - sarančovití  

Status: NT

 

Popis: Velikost těla 14-40 mm (samci 14-25 mm, samice 22-40 mm), délka krytek 11,3-31 mm. Základní zbarvení těla je šedé, hnědé nebo hnědo-červené. Od báze štítu po konce krytek se často táhnou žluté až bílé pruhy. Vnitřní strana stehen a holení je zabarvena červeně. Zbarvení je proměnlivé. Blanitá spodní průhledná křídla jsou přibližně do poloviny lehce načervenalá.

 

Možná záměna: Dobře určitelný a nezaměnitelný druh. Snad jen při letu, kdy je vidět červené zabarvení křídel, můžeme zaměnit s jinými červenokřídlými sarančaty a to se sarančí německou (Oedipoda germanica) nebo sarančí vrzavou (Psophus stridulus). Obě jmenovaná sarančata ovšem mají jasně červená křídla s černým pruhem narozdíl od C. italicus, která má křídla jen načervenalá nebo růžová. Navíc oba zmiňované druhy patří v ČR k vzácným. O. germanica má velmi omezený areál jen na několik lokalit v Českém krasu a Českém středohoří, podobně tak P. stridulus, která se vyskytuje hojněji jen na Valašsku a v Bílých Karpatech.

 

Rozšíření: Celá jižní a střední Evropa. Nezasahuje do severských států, severně po Neměcko a Polsko. Na východ až po Írán, střední Asii, Afganistán a Mongolsko.

 

V ČR lokálně hojný druh, především v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od června do září. Xerotermofilní druh žijící na stepích, suchých loukách, pastvinách, úhorech, ale i v lomech a pískovnách. Striduluje velmi tiše pomocí kusadel.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je uvedena jako témeř ohrožená (NT). Ohrožení spočívá především v devastaci a špatném managementu na již dnes lokálních a fragmentovaných biotopech.

 

Taxonomická poznámka: V témeř celé Evropě nominátní poddruh Calliptamus italicus italicus, pouze z Bulharska je uváděn poddruh Calliptamus italicus albotibialis.

 

Autor: Filip Trnka

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.