Oedipoda caerulescens - saranče modrokřídlá

21. 8. 2009 vytvořil Filip Trnka

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) - saranče modrokřídlá

Syn.: Acrydium coeruleipenne De Geer, 1773

Čeleď: Acrididae - sarančovití

Status: běžný druh

 

 

Popis: Velikost těla samic 20-29 mm, samci jsou zpravidla drobnější 13-23 mm. Délka krytek podobná jako těla, přesahující poslední zadečkový článek o nekolik milimetrů. Zbarvení je závislé na podkladu, nejčastěji je saranče zbarvena do světlé a tmavé kombinace šedé a hnědé s tmavými pruhy. Vzácně může být zbarvení rezavé až načervenalé. Při letu odhalí svá modře zabarvená blanitá křídla s černým příčným pruhem táhnoucím se po celém křídle. Okraj (špička) spodních i svrchních křídel je průhledný.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytuje příbuzná saranče německá (Oedipoda germanica), kterou na první pohled tak snadno od Oedipoda caerulescens neodlišíte. Pokud se ale podíváte na zadní křídla Oedipoda germanica spatříte sytě červené zbarvení s černým pruhem, jednoduše tak rozlišíte od modrého zbarvení Oedipoda caerulescens. Navíc Oedipoda germanica je velmi vzácné saranče v ČR s omezeným areálem na několik lokalit v Českém krasu a Českém středohoří.

 

Rozšíření: Ve velké části Evropy, vyjma nejsevernějších států (chybí v Británii), především střední a jižní Evropa. Dále v severní Africe, ale především směrem na východ do Asie až po Mongolsko a Čínu.

 

V ČR lokálně hojný druh na vhodných biotopech a pouze v nížinách.

 

Biologie a ekologie: S dospělými sarančaty se setkáme během léta od června do září. Xerotermní druh obývají především stepi, písčiny, kamenité stráně, říční náplavy, ale také antropogenní biotopy jako jsou lomy a pískovny. Často jsou tyto biotopy v raně sukcesním stádiu s velmi malým vegetačním pokryvem. Svým zbarvením dobře splývají s podkladem a při vyrušení odskočí několik metrů, v tu chvíli je možné spatřit modré zbarvení křídel. Samičky kladou vajíčka do půdy a opatřují je ochraným obalem (ootékou). Vajíčka přezimují do dalšího roku a během teplých jarních měsíců (duben-květen) se líhnou nymfy.

 

Taxonomická poznámka: Vytváří dva poddruhy, v ČR nominátní poddruh Oedipoda caerulescens caerulescens.

 

 oedipoda_caerulescens1 oedipoda_caerulescens2  oedipoda_caerulescens_biotop3

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.