Novinky v české flóře v roce 2017

29. 1. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Nové druhy české květeny

 

Původních, nově rozeznávaných druhů do květeny České republiky v roce 2017 mnoho nepřibylo. Revizí prošel okruh ostružiníku běloplstnatého (Rubus montanus agg.). V rámci této taxonomicky komplikované skupiny byly za pomoci studia morfologie a molekulárních markerů rozeznány tři široce rozšířené druhy. Kromě Rubus montanus s. str. jsou to ještě dříve nerozlišované druhy R. bicolor a R. velutinus. Všechny tyto druhy se vyskytují na našem území.

Naopak nálezů nových nepůvodních druhů byla publikována celá řada.  Lžičník dánský (Cochlearia danica) a solnička (Suaeda salsa) jsou slanomilné druhy šířící se podél dálnic. Pravděpodobně po železnici k nám byly zavlečeny severoamerická vrbovka krátkoplodá (Epilobium brachycarpum) na Sokolovsko, středoasijský merlík štětinkatý (Teloxys aristata) na Břeclavsko a karpatsko-balkánská hlavatka sedmihradská (Cephalaria transsilvanica) na Rychnovsko. Mezi nově nalezené druhy, které pravděpodobně zplaněly z kultury pak patří kostival velkokvětý (Symphytum grandiflorum) nalezený v Praze-Krči, k. trojbarevný (S. ×hidcotense) volně rostoucí v lesoparku pod vrcholem Réna v Ivančicích, sápa (Phlomis russeliana) zplanělá v jihomoravských Žabčicích a pravděpodobně také chřest přeslenitý (Asparagus verticillatus), který byl objeven na jižní Moravě u Ivančic a Valtic, a kejklířka (Mimulus ringens) nalezená u Milotic nad Bečvou. Zajímavým případem je pak nález kozince žlábkatého (Astragalus sulcatus) na lokalitě kriticky ohroženého bytele rozprostřeného (Kochia scoparia) v Újezdě u Brna. Jedná se o druh s kontinentálním areálem, který se přirozeně vyskytuje nejblíže v panonské části Rakouska a byl dokonce uváděn (avšak s největší pravděpodobností mylně) také z Moravy. Nová lokalita kozince by tedy mohla představovat reliktní výskyt. Vzhledem k tomu, že lokalita je hojně navštěvovaná právě kvůli výskytu bytele a kozinec zde nikdy nalezen nebyl, je spíše pravděpodobné, že se jedná o zavlečení (ať už přirozenou nebo umělou cestou).

Nový Červený seznam rostlin

Naši pravidelní čtenáři již jistě zaznamenali, že vyšla nová verze Červeného seznamu cévnatých rostlin. Ta přináší jednu velkou novinku, kterou je zavedení kategorizace IUCN (více si můžete přečíst zde). Kromě toho se v novém seznamu objevuje klasifikace nově popsaných a objevených druhů, a úprava u některých dalších druhů. Změny shrnují přehledné převodní tabulky.

Zajímavé nálezy

V loňském roce byly také publikovány nálezy nových lokalit několika kriticky ohrožených druhů. Nejzajímavějším z nich je nález ostřice dubravní (Carex fritschii) v Posázaví. Tento druh byl totiž doposud znám jen z jižní Moravy. K dalším zajímavým nálezům pak patří např. lokality jazýčku jadranského (Himantoglossum adriaticum) nebo drobýšku nejmenšího (Centunculus minimus).

 

  Symphytum grandiflorum        S.  ×hidcotense         Himantoglossum adriaticum

 

Literatura

Danihelka J. & Sedláček V. (2017): Kozinec žlábkatý (Astragalus sulcatus) na jižní Moravě. – Zprávy České botanické společnosti 52: 9–17.

Danihelka J., Chytrý K., Prokešová H. & Sedláček V. (2017): Chřest přeslenitý (Asparagus verticillatus) lokálně zdomácnělý na jižní Moravě. – Zprávy České botanické společnosti 52: 155–162.

Ducháček M., Batoušek P., Brabec J., Kúr P. & Višňák R. (2017): Lžičník dánský (Cochlearia danica) – nový zavlečený druh pro Českou republiku. – Zprávy České botanické společnosti 52: 1–8.

Grulich V. & Chobot K. [eds] (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. – Příroda 35: 1–178.

Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XV. – Zprávy České botanické společnosti 52: 37–133.

Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J. Jr., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild, J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333–439

Király G., Sochor M. & Trávníček B. (2017): Reopening an old chapter: a revised taxonomic and evolutionary concept of the Rubus montanus group. – Preslia 89: 309–331.

Kobrlová L. & Hroneš M. (2017): Rod Symphytum L. (kostival) v České republice III. Nepůvodní a pěstované druhy. – Zprávy České botanické společnosti 52: 225–248.