Centunculus minimus - drobýšek nejmenší

18. 11. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Centunculus minimus L. – drobýšek nejmenší

Syn.: Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in Sturm

Čeleď: Primulaceae – prvosenkovité

Status: CR

 

Popis: Drobná bylina vysoká do 10 cm. Listy s vejčitou, celokrajnou, na bázi klínovitou, do špičky protaženou čepelí. Květy jsou obvykle přisedlé; kališní cípy zašpičatělé; koruna zbarvená bíle až narůžověle; korunní lístky zašpičatělé. Plodem je kulovitá tobolka kratší než kalich.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem rozšířený téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších a nejjižnějších částí. Izolovaně roste na Pyrenejském poloostrově, v Malé Asii a severní Africe. Rozsáhlý areál má též v Severní Americe. Druhotně je znám z Jižní Ameriky, Austrálie a tropický oblastí Starého světa.

 

V České republice je rozšíření nedokonale známo. Těžiště druhu nalézáme ve středních polohách, tedy v mezofytiku, převážně v rybničních pánvích jižních Čech a kotlinách. V teplejších oblastech velmi vzácně.

 

Ekologie: Druh konkurenčně velmi slabý, s výskytem i růstem efemerního charakteru. Preferuje stanoviště jako jsou obnažená rybniční dna a břehy rybníků, úhory a pole. Půdy spíše vlhčí, ale i vodě propustné jako jsou písčiny. Udáván jako diagnostický druh Vegetace drobných jednoletých rostlin na vlhkých píscích sv. Radiolion linoidis.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem růstu od května do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými, ovšem v Červeném a černém seznamu je řazen mezi kriticky ohrožené druhy. Je nutné zohlednit, že patří mezi vzrůstem opravdu nenápadné rostliny, které lze velice snadno přehlédnout. V České republice patří mezi vzácné i jeho přirozené biotopy.

 

 

Literatura:


Kovanda M. (2003): Centunculus L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vyd., Academia, Praha, 274-275.