Symphytum grandiflorum - kostival velkokvětý

14. 3. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Symphytum grandiflorum DC. – kostival velkokvětý
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: nepůvodní druh

Popis: Vytrvalé, roztroušeně štětinaté byliny s tlustými, plazivými, dlouze výběžkatými oddenky a přímými, až 40 cm vysokými, květonosnými lodyhami. Listy jsou řapíkaté, nejhořejší téměř přisedlé, s čepelí široce vejčitou až vejčitě kopinatou, na vrcholu tupě špičatou až špičatou, na bázi srdčitou, na líci pýřitě chlupaté, s nápadně vmáčklou žilnatinou. Květy, vyrůstající v rozvolněných dvojvijanech, jsou poměrně velké, s kalichy hluboce dělenými, nápadně kratšími než zúžená část korunní trubky, a se zvonkovitými korunami, které jsou v poupěti načervenalé, později za květu žlutobílé. Plodem jsou tmavě šedé, jemně bradavčité.

Možná záměna: Z našich původních druhů je nejpodobnějším druhem kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), který se liší hlíznatými oddenky, klínovitou bází listové čepele a trubkovitými korunami.

Rozšíření: Kostival velkokvětý je původní na Kavkaze. Výskyt zplanělých rostlin je uváděn z Německa a ČR.

V ČR byly zplanělé rostliny nalezeny prozatím pouze v Praze. Pěstuje se poměrně vzácně, především v botanických zahradách (např. v Olomouci a v Praze).

Ekologie: V původním areálu výskytu roste v horských listnatých lesích a na březích potoků. V ČR zplaňuje v okolí míst původního pěstování, na opuštěných zahradách atd.

Geofyt, který kvete od dubna do června.

Taxonomická poznámka: V původním areálu jsou rozlišovány dvě variety, na našem území se vyskytuje pouze nominátní var. grandiflorum. V poslední době je pěstován a občasně zplaňuje (např. v Ivančicích) k. trojbarevný (Symphytum ×hidcotense), který je pravděpodobně křížencem k. velkokvětého a k. uplandského (Symphytum ×uplandicum).

 

 

 

Literatura:

Kobrlová L. & Hroneš M. (2017): Rod Symphytum L. (kostival) v České republice. III. Nepůvodní a pěstované druhy. – Zprávy České botanické společnosti 52: 225–248.

Popov M. G. (1953): Boraginaceae G. Don. – In: Šiškin B. K. (ed.), Flora SSSR 19, Izdateľstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva & Leningrad, 98–692.