Mesosa nebulosa - kozlíček

31. 5. 2010 vytvořil Filip Trnka

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781) – kozlíček

Syn.: Aphelocnemia nebulosa (Fabricius) Villiers, 1978; Cerambyx brevis Villers, 1789 nec Sulzer, 1776; Cerambyx nebulator Turton, 1806; Cerambyx nubilus Gmelin, 1790; Haplocnemia nebulosa (Fabricius) Gruardet, 1925; Lamia nebulosa Fabricius, 1781

Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Tělo dlouhé 9–15 mm. Zbarvení černé s hnědo-žlutým chloupkováním, chodidla a široká příčná páska na krovkách jsou světlého zbarvení. Temeno a štít s několika černými páskami, na každé krovce několik černých klikatých pásek. Tykadla asi o polovinu delší než tělo, celá hlava a štít hustě jemně tečkovány.

 

Možná záměna: Možná záměna připadá v úvahu pouze s příbuzným kozlíčkem zdobeným (Mesosa curculinoides), ovšem pouze tvarem těla, zbarvení je naprosto odlišné.

 

Rozšíření: Celá Evropa až do jižního Švédska, rozšíření zasahuje do severní Afriky a až na Kavkaz.

 

V ČR v nižších a středních polohách lokálně hojný druh. Častěji pouze v Polabí, střední Čechy, okolí Prahy a na střední a jižní Moravě.

 

Biologie a ekologie: Imaga od dubna do srpna s maximem v květnu a červnu. Často se s nimi můžeme setkat na suchých nebo odumírajících  větvích a kmíncích, ale také skládkách dřeva. Mezi živné druhy rostlin patří nejčastěji duby (Quercus spp.), ale také ořešáky (Juglans spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), slivoně (Prunus spp.) a spousta dalších listnáčů. Zajímavostí je zjištění vývoje larev v ochmetu evropském (Loranthus europaeus) nebo trnovníku akátu (Robinia pseudacacia). Požerky larev pod kůrou i ve dřevě, kukelní komůrku si vytváří na podzim a ještě během roku se líhne a dospělec zimuje. Vývoj trvá 23 roky, imago vylézé následujícího jara.

 

 

Literatura:

 

Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín.

 

Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice.