Loranthus europaeus - ochmet evropský

25. 12. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Loranthus europaeus Jacq. – ochmet evropský

Čeleď: Loranthaceae – ochmetovité

Status: LC

 

Popis: Dvoudomá kulovitá rostlina. Rostliny dichaziálně větvené, křehké, snadno lámavé. Listy podlouhlé, na vrcholu tupé, na spod v dlouhý řapík zúžené, celokrajné, kožovité, na zimu opadávající. Samčí květy v koncových hroznech; samičí v krátkých koncových klasech. Okvětní lístky ve dvou kruzích, vnitřní žlutozelené, vnější redukované. Plody hruškovité až kulovité, na temeni se zbytky čnělky, za zralosti žluté, s lepkavým mezokarpem.

 

Možná záměna: Jediný zástupce rodu ochmet na našem území. Od jmelí (Viscum album) se pozná snadno, zejména díky žlutým plodům a na zimu opadavým listům.

 

Rozšíření: Evropský druh vyskytující se zejména ve střední a jihovýchodní Evropě a dále na Apeninském poloostrově a na Sicílii. Izolovaně je znám rovněž z Krymského poloostrova a z Turecka.

 

V České republice se vyskytuje poměrně často v nejteplejších územích Čech a Moravy, zejména v Polabí a úvalech moravských řek, roztroušeně též v teplých pahorkatinách na nížiny navazujících.

 

Ekologie: Ochmet evropský je poloparazitem listnatých dřevin, roste zejména na dubech (Quercus spp.). Vzácně byl pozorován i na jiných dřevinách jako je habr obecný (Carpinus betulus) a javor babyka (Acer campestre). Při masovém výskytu může výrazně narušovat vodní režim hostitele a způsobovat prosychání stromů.  Plody ochmetu jsou roznášeny ptáky, pro které je potravou, jedná se například o drozda brávníka (Turdus viscivorus), brkoslava severního (Bombycilla garullus) a sojku obecnou (Garrulus glandarius). Ochmet může být hostitelem pro jmelí bílé.

 

Makrofanerofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června a plození od listopadu do prosince.

 

Ochrana a ohrožení: Ochmet evropský není veden mezi zvláště chráněnými druhy naší květeny. V Červeném seznamu je řazen mezi méně ohrožené taxony (LC), což je dáno jeho častým výskytem v nížinách. Přesto je dobré si uvědomit, že v rozsáhlých oblastech jako jsou jižní a západní Čechy, severní Morava a Slezsko zcela chybí.

 

Poznámka: Stará léčivá rostlina využívaná v lidovém léčitelství i v medicíně pro své analgetické a antimikrobiální účinky,

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (1997): Loranthus Jacq. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 467–468.

 

Matula R., Svátek M. et al. (2015): Mistletoe Infection in an Oak Forest Is Influenced by Competition and Host Size. – PLOS ONE 10(5): e0127055. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127055.

 

Schröpfer L., Hudec K. & Vačkař J. (2010): Invaze brkoslava severního (Bombycilla garrulus) na území České republiky v zimě 2008/09.  – Sylvia 46: 23–40.