Fagus sylvatica - buk lesní

10. 6. 2008 vytvořil Kateřina Zemanová

Fagus sylvatica L. - buk lesní

Syn.: Fagus silvatica L.

Čeleď: Fagaceae - bukovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Jedná se o mohutné, listnaté, opadavé dřeviny s rovným kmenem a košatou korunou. Dosahují výšky okolo 40 metrů. Listy jsou jednoduché, leskle zelené, celokrajné nebo vroubkované. Pupeny jsou dlouhé, špičaté, vřetenovité. Mladé lístky jsou jemně chlupaté. Postupem času se chloupky objevují řídce na obvodu čepele. Borka je hladká, stříbřitě šedá. Samčí květy mají okolo 5 okvětních lístků, tyčinky jsou uložené v převislých svazečcích. Samičí květy vyrůstají vždy terminálně na nové větvičce. Plodit začínají až po 50 až 80 letech. Po oplození se vytváří z listenů osténkatá číška se čtyřmi chlopněmi, které se otvírají, až když jsou zralé. Plodem je trojboká nažka, známá jako bukvice. Bukvice v syrovém stavu obsahují nebezpečné toxiny, které mohou vyvolat křeče, zvracení, průjem a otupělost. První pomocí je vyvolat zvracení a následně podat živočišné uhlí. Buky se mohou dožít i 400 let.

 

Možná záměna: Habr obecný (Carpinus betulus), odlišíme je tvarem listů, které jsou lysé, podlouhle vejčité. Plodem je oříšek s blanitým trojlaločným křídlem.

 

Rozšíření: Tyto dřeviny rostou především na severní polokouli.

 

Ekologie: Do Evropy se buk dostal po poslední době ledové. Roste ve většině případů v nadmořské výšce od 300 do 1000 metrů. V Alpách se vyskytuje až do výšky 1500 m n. m. V České republice spolu s jedlí (Abies alba) tvoří původní lesní společenstvo vyšších poloh, především Karpat. Díky svému vzhledu je často vysazován i jako solitérní či skupinová dřevina v parcích a zahradách. K tomuto účelu bylo vyšlechtěno mnoho kultivarů, které jsou zajímavé především svým listem nebo stavbou koruny.

 

Význam: Hospodářská dřevina. Bukvice se využívají jako krmivo pro zvěř. Bukové dřevo je využíváno k výrobě nábytku a v minulosti sloužilo k výrobě železničních pražců a destilací dřeva se získával metanol, který sloužil k výrobě dřevoplynu.

 

Ohrožení: Nahrazování původní dřevinné skladby smrkovou monokulturou.

 

Variety/kultivary: Fagus silvatica ´Asplenifolia´, Fagus silvatica ´Laciniata´, Fagus silvatica ´Purpurea Pendula´, Fagus silvatica ´Purpurea Latifolia´, Fagus silvatica ´Purpurea Tricolor´

 

Ochrana: Kvůli původní dřevinné skladbě bylo vyhlášeno i několik zvláště chráněných území: CHKO Beskydy: NPR Mionší, NPR Mazák, NPR Kněhyně-Čertův mlýn, NPR Radhošť, NPR Čantoryje, NPR Salajka. V Čechách: NPR Jezerka, PP Buky.