Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus - hvozdík kartouzek sudetský

16. 6. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus Kovanda – hvozdík kartouzek sudetský  

Syn.: Dianthus carthusianorum var. sudeticus Podpěra (nom. nud.), Dianthus carthusianorum f. alpestris Callier non Neilr.  

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité  

Status: C1, §1, ČK, WORLD-I

 

Popis: Vytrvalá, 15–25 cm vysoká rostlina obvykle netvořící trsy. Lodyha je obvykle přímá, nevětvená, čtverhranná. Listy jsou tenké, čárkovité, spodní do 2,6 mm široké, lysé, zašpičatělé. Květy jsou nahloučené ve strboulovitých květenstvích, která jsou obvykle poměrně volná, dvou- až pětikvětá. Květy jsou světle růžové, poměrně velké, jednotlivé korunní lístky jsou na konci nepravidelně zubaté. Kalich je trubkovitý, hnědavý až hnědě purpurový. Podkališní listence jsou slámově žluté až světle hnědé. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Díky svému úzkému rozšíření se jedná prakticky o nezaměnitelný druh. Z dalších hvozdíků se v kotlině vyskytují pouze hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) a hvozdík pyšný alpínský (Dianthus superbus subsp. alpestris). Od obou těchto druhů se hvozdík kartouzek sudetský liší již na první pohled staženým svazečkovitým květenstvím.

 

Rozšíření: Taxon se vyskytuje pouze ve Velké Kotlině v Hrubém Jeseníku, přibližně ve výškách 1200 – 1300 m n. m.

 

Ekologie: Hvozdík kartouzek sudetský roste na slunných skalnatých svazích, v krátkostébelných trávnících a na skalkách v ledovcových karech, zejména ve společenstvech svazů Agrostion alpinae a Nardion. Vyhovují mu mělké, vysýchavé a kamenité půdy.

 

Hemikryptofyt, který kvete v červenci a srpnu.

 

Význam: Neoendemit České republiky s bodovým areálem rozšíření. Dekorativní a ornamentální rostlina.

 

Ohrožení a ochrana: Taxon je ohrožen zejména velikostí vlastní populace, která čítá asi 150 jedinců. Další ohrožení může představovat přemnožená vysoká zvěř. Populace jsou prozatím poměrně stabilní. Celá lokalita je navíc chráněna v rámci NPR Praděd a je nepřístupná veřejnosti. Druh se poměrně snadno množí a kultivuje.

 

Taxonomická poznámka: Populace hvozdíku kartouzku sudetského z Velké Kotliny byla dlouhou dobu považována za hvozdík kartouzek širolistý (Dianthus carthusianorum subsp. latifolius) a jako samostatný taxon byla popsána až v 80. letech.

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1990): Dianthus L. – hvozdík. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 200–213, Academia, Praha.