michal hroneš profil

29. 11. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Studium: Botanika (Doktorský studijní program na PřF UP Olomouc)

Specializace: botanika (vyšší rostliny)

Odborný zájem:

- mikroevoluční procesy v izolovaných reliktních populacích

- rod Salix (taxonomie a rozšíření horských druhů)

- rod Viola (taxonomie, chorologie, fylogeografie)

- alpínská a subalpínská květena a vegetace

Kontakt: hrones.m_at_seznam.cz

Fotografická výbava: Olympus E-400 

zde najdete blog o divokých živorodkách: http://livebearers.mypage.cz/uvod

 

Členství v odborných společnostech

 

Česká botanická společnost (ČBS)

 

Články

 

Hroneš M., Nývltová V., Brandová B., Ševčík J., Dančák M. & Vašut R. J. (submitted): Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. - Zprávy České botanické společnosti.

 

Dančák M, Hroneš M., Sochor M., Kobrlová L., Hédl R., Hrázský Z., Vildomcová A., Sukri R. S. & Metali F. (2013): A new species of Thismia (Thismiaceae) from Brunei Darussalam, Borneo. - Phytotaxa 125: 33-39. [pdf]

 

Hroneš M. & Kobrlová L. (2013): Viola sororia Willd. New locality of an introduced species, with some comments on its cultivars. – Hladnikia 31: 51-52. [pdf]


Hroneš M., Ševčík J. & Vašut R. J. (2013): Salix rosmarinifolia L. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Republicae Bohemicae XI. – Zprávy Čes. Bot. Spol. 48(1): 122.

 

Hroneš M., Dančák M. & Vašut R. J. (2012): Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech. – Acta Carpathica Occidentalis 3: 3-8. [pdf]

 

Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R. J. (2011): Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. - Opera Corcontica 48: 69-78. [pdf]


Brandová B., Hroneš M., Knitl M., Richterová L., Skálová D., Navrátilová B. & Vašut R. J. (2011): Biotechnologické in vitro metody u ohrožených druhů vrb. - Opera Corcontica 48: 79-88. [pdf]

 

Abstrakta

 

Hroneš M., Dančák M. & Vašut R. J. (2011): Variabilita vrby laponské (Salix lapponum) v České republice. – In.: Marhold K. & al. (eds), Doktorandské inspirace v botanice II., Konference České botanické společnosti, Praha, 2011. [poster]

 

Manuskripty