Dianthus carthusianorum subsp. latifolius - hvozdík kartouzek širolistý

5. 5. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Dianthus carthusianorum subsp. latifolius (Grisebach et Schenk) Hegi – hvozdík kartouzek širolistý  

Syn.: Dianthus carthusianorum var. latifolius Grisebach et Schenk, Dianthus montivagus Domin, Dianthus carthusianorum subsp. montivagus (Domin) Dostál  

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé, trsnaté, statné, 25–60 cm vysoké byliny s lodyhou obvykle přímou nebo vzácně na bázi vystoupavou. Lodyžní uzliny jsou často kuželovitě ztloustlé. Lodyžní listy jsou čárkovitě kopinaté, často až 5 mm široké, na ploše lysé. Květenství jsou koncová, kompaktní, složená z 5 – 12 květů. Listence podpírající kalich jsou žlutohnědé až červenohnědé, na konci se zřetelnou osinkou. Kalich je trubkovitý. Korunní lístky jsou tmavě růžové až tmavě červené. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Vzhledem ke svému rozšíření se jedná o prakticky nezaměnitelný taxon. Problém s určováním může nastat pouze na okrajích jeho areálu, kde se stýká s některými podobnými taxony. Na jižní Moravě je záměna možná s podobným hvozdíkem Pontederovým (Dianthus pontederae), který se však na první pohled liší světle růžovými, drobnějšími květy a neosinatými podkališními listenci. Na střední a západní Moravě pak s hvozdíkem kartouzkem pravým (Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum), který se liší užšími listy, v průměru válcovitými lodyžními uzlinami, kratšími kališními lístky či rozvolněnějším charakterem květenství.

 

Rozšíření: Taxon s nevelkým areálem rozšíření, který se vyskytuje v Karpatech, východních Alpách a v horách na severu Balkánského poloostrova.

 

V ČR se vyskytuje pouze na jihovýchodní, východní a střední Moravě. Západní hranice rozšíření tohoto taxonu na našem území probíhá přibližně Osoblažským výběžkem, východním podhůřím Jeseníků, Moravskou bránou a Chřiby. Dále na západ (např. na Drahanské vrchovině, v Moravském krasu či Hustopečské pahorkatině) se většinou vyskytují již jen přechodné formy mezi tímto a nominátním poddruhem.

 

Ekologie: Hvozdík kartouzek širolistý roste na mezofilních loukách a pastvinách či na lesostepních stráních a stepních trávnících, obvykle na hlubších hlinitých či jílovitých půdách s dostatkem minerálů a zásaditou reakcí. Ačkoliv se ve značné části svého areálu chová jako horský druh, u nás roste především v pahorkatinách.

 

Hemikryptofyt, který kvete od června do začátku září.

 

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k tomu, že se hvozdík kartouzek širolistý vyskytuje na našem území pouze na plošně poměrně omezeném prostoru, je v Červeném seznamu cévnatých rostlin zařazen do kategorie C3 (druh ohrožený). Většina jeho populací je však poměrně stabilních a na mnoha místech jsou jeho populace chráněny územně, takže mu v současné  době pravděpodobně žádné reálné ohrožení nehrozí.

 

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1990): Dianthus L. – hvozdík. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 200–213, Academia, Praha.