Cyphocleonus dealbatus - rýhonosec skvrnitý

9. 2. 2010 vytvořil Filip Trnka

Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790)  rýhonosec skvrnitý  

Syn.: Curculio marmoratus Fabricius, 1792 nec Goeze, 1777; Curculio marmoreus Schrank, 1798; Curculio roridus Panzer, 1798; Curculio tigrinus Panzer, 1789 nec Geoffroy, 1785

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 8,511,5 mm. Zbarvení je variabilní, nejčastěji v odstínech bílo-hnědo-černé (bíle mramorované na hnědém podkladu). Hlava s příčný zářezem za očima (na úrovni zadního okraje očí). Střed štítu s drobným středním žebrem. Štít hustě tečkovaný. Krovky širší než štít, konec krovek zaoblený. Rýhy krovek nejsou příliš zřetelné. Je schopen letu.


Možná záměna: Podobný druhem je velmi vzácný rýhonosec Cyphocleonus achates, který se vyskytuje pouze na jižní Moravě. C. achates je štíhlejší a nemá zářez (zaškrcení) za očima jako C. dealbatus.

 

Rozšíření: V celé Evropě vyjma nejsevernějších států, také střední Asie, Blízký Východ, Sibiř a  severní Čína.

 

V ČR lokálně hojný druh nížin až pahorkatin.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna až do pozdního léta, na suchých a teplých biotopech jako jsou stepi, úhory, písčiny, různé teplé stráně apod. Oligofágní druh vyhledávající rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) jako jsou pelyněk pravý (Artemisia absinthium), pelyněk ladní (Artemisia campestris), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), řebříček obecný (Achillea millefolium), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), vratič obecný (Tanacetum vulgare) a další. Larvy na kořenech živných rostlin, kde provádějí žír, kuklí se a na jaře se líhnou.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je vázán na ubývající stepní a písčité biotopy, kterých v minulosti citelně ubylo, vhodná je ochrana stanovišť s náležitým managementem jako je pastva a vyřezávání náletu. Oproti příbuzným, mnohem vzácnějším druhům je tento rýhonosec relativně méně ohrožen díky faktu, že často vyhledává ruderalizované plochy podobně jako rýhonosec pcháčový (Cleonis pigra).

 

cyphocleonus_dealbatus3 cyphocleonus_dealbatus1 cyphocleonus_dealbatus2

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cioninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Lohse G. A. (1983): Die Käfer Mitteleuropas. Volume 11. Krefeld, Goecke and Evers.

 

Smreczyński S. (1968): Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98c, Ryjkowce-Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. PWN, Warszawa.

 

Stejskal R. & Trnka F. (2013): Nosatci tribu Cleonini a rodu  Lixus v České republice (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Klapalekiana 49: 111–184.