Artemisia campestris - pelyněk ladní

11. 10. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Artemisia campestris L. – pelyněk ladní

Syn.: Artemisia borealis auct., A. bottnica (Lundst. ex Kindb.) Lid, A. lednicensis Rochel ex Sprengel

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis: Trsnatá, nepříliš aromatická, lysá nebo hedvábitě plstnatá bylina se silnou, dřevnatou, rozvětvenou kořenovou hlavou, vytvářející krátké přezimující výběžky. Stonky na bázi dřevnaté, vystoupavé, lysé, do 80 cm dlouhé. Listy s trojrozměrně uspořádanými niťovitými úkrojky, nepravidelně peřenosečné; řapíky na bázi ouškaté. Úbory složené v latovité květenství tvořené spíše jednostrannými hrozny; zákrov lysý, zákrovní listeny suchomázdřité. Květy žluté. Nažky válcovité.

 

Možná záměna: Druh značně variabilní v odění listů a zbarvení lodyh, v některých květenách je vyčleňováno několik nižších taxonomických jednotek na úrovni poddruhů, přičemž u nás je udáván nominátní poddruh, ve Skandinávii je v severní části Botnického zálivu vylišována subsp. bottnicensis.

Na našem území se dá zaměnit především s velmi vzácným, jednoletým až dvouletým pelyňkem metlatým (Artemisia scoparia), který je již od báze větvený, za květu má často odumřelé spodní listy a nevytváří sterilní výběžky.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem, který se rozprostírá od jižní Anglie a Středozemí až po pohoří Altaj. Na sever se vyskytuje po střední Finsko, na jihu zasahuje do sz. Afriky. Jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky.

 

V České republice roste především v nižších a středních polohách, v termofytiku a v mezofytiku Čech, Moravy a Slezska. Do vyšších poloh zasahuje spíše výjimečně a pouze přechodně. Na Moravě je hojný v jižní části území, na Hané je spíše vzácným druhem, v karpatské části Moravy roste jen zcela ojediněle.

 

Ekologie: Druh rozmanitých výhřevných stanovišť jako jsou skalní terásky a travnaté stráně stepního charakteru, písčiny, řídké bory, rudiště a okraje železniční dráhy. Preferuje propustné půdy s nízkým obsahem dusíku, místa s nezapojenou vegetací. Je součástí řady typů vegetace kostřavových trávníků na písčinách sv. Armerion elongatae, skalní vegetace s kostřavou sivou sv. Alysso-Festucion pallentis aj. Tento pelyněk je hostitelskou rostlinou pro vzácné parazitické druhy rostlin, jako je záraza šupinatá (Orobanche artemisiae-campestris), z. namodralá (O. coerulescens) nebo mordovka písečná (Phelipanche arenaria).

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od srpna do října.

 

 

Literatura:


Grulich V. (2004): Artemisia L. In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 163–185.