Titanoeca quadriguttata - teplomil čtyřskvrnný

7. 3. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) – teplomil čtyřskvrnný

Syn.: Titanoeca obscura (Walckenaer, 1802)

Čeleď: Titanoecidae – teplomilovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla okolo 5 mm (hlh. 1,7–2,5 mm). U tohoto druhu je nápadná pohlavní dvojtvárnost. Samice má hlavohruď matně červenohnědou, zadeček je stejně jako nohy  šedavý až černý. Typické čtyři skvrny na zadečku jsou u samice podlouhlé, béžové, méně výrazné jak u samců. Samec má celkově kontrastnější zbarvení, hlavohruď je červenohnědá a zadeček uhlově černý. Skvrnky na zadečku jsou zářivě bílé a kolovité, nebo jen mírně protáhlé. Nohy jsou u samců světlejší.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytují ještě dva druhy teplomilů - teplomil Schinerův (T. schineri) a teplomil písečný (T. spominima). Z našeho území je také uváděn teplomil skalní (T. tristis), jediný nalezený kus pochází z Pálavy z roku 1932. Teplomil čtyřskvrnný má jak už název napovídá typické 4 skvrnky na zadečku a je od ostatních druhů teplomilů dobře rozeznatelný.

 

Rozšíření: Evropa, střední Asie.

 

V ČR hojný druh v krasových oblastech a nížinách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Teplomil čtyřskvrnný se vyskytuje na osluněných kamenitých biotopech - skalnaté stepi, lesostepi, skalnaté stráně apod. Druhotně také v lomech a na železničních náspech. Dává přednost vápenitým podkladům. Žije pod kameny a kusy dřeva, v okolí úkrytu si vytváří drobné neuspořádané stíťky s kribelovým vlášením (jemná lepivá vlákna). Páření probíhá v letních měsících, samice nejsou k samcům agresivní a může často nalézt několik jedinců pohromadě. Většinou od července hlídají samice pod kameny bělavý kulovitý kokon obalený kousky detritu, který bývá připředen ke spodní straně kamene.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.