Titanoeca spominima - teplomil písečný

11. 7. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Titanoeca spominima (Taczanowski, 1866) – teplomil písečný

Syn.: Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993

Čeleď: Titanoecidae – teplomilovití

Status: CR

 

Popis: Náš nejmenší teplomil. Délka těla 2,9–4,6 mm (hlh. 1,3–2 mm). Hlavohruď je černohnědá, bez kresby, v přední části tmavší. Zadeček je tmavě šedohnědý, bez skvrn u obou pohlaví, u samců s bronzovým leskem. Nohy a makadla jsou tmavě hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s mladými jedinci a samicemi našich dalších druhů teplomilů (Titanoeca), od nich se liší menší velikostí a kopulačními orgány, samci nepřítomností světlých skvrn na zadečku.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen ve střední Evropě a na jihu Skandinávie.

 

V ČR velmi vzácný druh, zjištěn jen na písčinách mezi Bzencem a Hodonínem, v NPP Váté písky a PP Vojenské cvičiště Bzenec je však lokálně hojný.

 

Biologie a ekologie: Teplomil písečný je vázán na písčiny se sporou vegetací. Žije na zemi pod kameny, kusy dřeva, ale i v prasklinách půdy. Buduje si řídké neuspořádané sítě s kribelovým vlášením (vysoce přilnavý typ pavučiny), které často prozradí jeho úkryt. V úkrytu převážně na spodní straně kemene či kusu dřeva samice po páření buduje jeden až tři kulovité bílé kokony, které jsou pokryté částečkami substrátu. Samice kokon hlídá až do vylíhnutí mláďat.  S dospělci se setkáme od dubna do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Vzácný druh s izolovaným výskytem a vazbou na písčinné biotopy, díky které byl v červeném seznamu pavouků ČR zařazen mezi druhy kriticky ohrožené. Ohrožen zarůstáním písčin.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.