Thomisus onustus - běžník květomilný

25. 9. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Thomisus onustus Walckenaer, 1806 - běžník květomilný

Čeleď: Thomisidae - běžníkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Velikost 5-8 mm (hlh.  samců 1,2-1,8 mm, u samic okolo 3 mm). Hlavohruď je vpředu vystouplá s výraznými dvěma růžky, ve středu se světlým širokým pruhem. Zadeček je lichoběžníkovitého tvaru, vzadu rozšířený ve dva rohy. Nohy většinou tmavě pruhované, u samců tmavé. Zbarvení je variabilní a stejně jako u běžníka kopretinového (Misumena vatia) přizpůsobené podkladu, tedy barvě květu na kterém běžník právě sedí. Zbarvení bývá bílé, žluté nebo fialovo bílé až růžové. Samci jsou zbarvení tmavě hnědě.

 

Možná záměna: Samice a mladí jedinci svým zbarvením připomínají hojné běžníky kopretinové (Misumena vatia), liší se výraznými růžky na hlavohrudi a zadečku. Samce lze na první pohled zaměnit s běžníkem lichoběžníkovým (Pistius truncatus).

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa a Asie.

 

V ČR nehojný druh, jen v teplých oblastech. Ve středních Čechách a na jihu Moravy hojný druh, jinde vzácný.

 

Biologie a ekologie: Tento běžník se vyskytuje na xerotermních lokalitách různého typu, nejčastěji na stepích, lesostepích, písčinách, suchých stráních a také ve starých lomech. Najdeme ho nejčastěji na květech, na kterých je svým zbarvením dobře maskován. Stejně jako ostatní běžníci si nestaví sítě a kořist loví za pomocí předních nohou. Kořistí bývá většinou létající hmyz. K páření dochází od konce května a začátkem léta zapřádá samice mezi listy nebo na spodní stranu květu plochý kokon, který hlídá.

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.