Pistius truncatus - běžník lichoběžníkový

23. 3. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Pistius truncatus (Pallas, 1772) - běžník lichoběžníkovitý

Čeleď: Thomisidae - běžníkovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla 5-8 mm (hlh. 2-3 mm). Hlavohruď je široká, oční políčko vybíhá ve dva rohy, podobně jako u rodu Thomisus. Zadeček je velký, u samců lichoběžníkovitého tvaru, u samic spíše trojúhelníkovitý s dvěma výraznými hrboly. Zbarvení je variabilní od různých odstínů hnědé, někdy až žlutavé nebo šedé. Nohy jsou žlutohnědé  se světlejšími skvrnami.

 

Možná záměna: Tento druh je u nás téměř nezaměnitelný, nezkušený pozorovatel však může zaměnit mladé jedince nebo  samce za samce běžníka květomilného (Thomisus onustus).

 

Rozšíření: Paleaktický druh - Evropa, Asie.

 

V ČR poměrně vzácný, jen v teplejších oblastech a nížinách hojnější.

 

Biologie a ekologie: Běžník lichoběžníkovitý se vyskytuje na teplých lesostepních biotopech. Najdeme ho zejména na lesostepích, osluněných okrajích lesa, světlých dubových lesích apod. Tento druh obývá zejména keřové patro a vyšší vegetaci, kde loví kořist. V letních měsících samice hlídá plochý bílý kokon zapředený mezi listy.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.