Synageles venator - skákavka štíhlá

12. 3. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Synageles venator (Lucas, 1836) – skákavka štíhlá

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–4 mm (hlavohruď 1–2 mm). Hlavohruď je protáhlá s mírně vystouplou přední částí, tmavě hnědě zbarvená se světlou páskou za očima. Zadeček je protáhlý, oválný tmavě hnědý s dvěma světlými příčnými páskami. Nohy jsou červenohnědé až žlutohnědé. Vzhledem připomíná mravence.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Synageles (v ČR 3 druhy). Skákavka protáhlá (S. hilarulus) je lesklejší a má jen jeden proužek na zadečku. Skákavka útlá (S. subcingulatus) je velmi vzácný druh podobný druh (u nás zjištěn zatím jen v Bílých Karpatech), který je obvykle větší. Další „mravenčí“ skákavky Leptorchestes berolinensis a Myrmarachne formicaria jsou větší a nemají světlý proužek na hlavohrudi.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a severní Afrika.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území. Je to naše nejhojnější „mravenčí“ skákavka. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato skákavka obývá různé osluněné biotopy, jako jsou stepi, louky, okraje lesů, ale i mokřady. Často také na druhotných biotopech a v okolí lidských sídel. Za slunečného počasí ji můžeme pozorovat na bylinné vegetaci, na zdech domů nebo na kamenech a kmenech stromů. S dospělci se setkáme od dubna do září.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.