Myrmarachne formicaria - skákavka mravenčí

22. 1. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) – skákavka mravenčí

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: VU

Popis: Délka těla 5-7 mm (hlh. 2-3 mm). Hlavohruď je protáhlá s vystouplou přední části. U samců jsou výrazné prodloužené zploštělé chelicery. Zbarvení hlavohrudi je v přední části tmavě hnědé, v zadní červenohnědé. Zadeček je červenohnědý s bělavým proužkem a tmavě hnědou zadní částí. Nohy jsou žlutohnědé. Tvarem těla i pohyby připomíná mravence.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s dalšími našimi „mravenčími“ skákavkami rodu Synageles (v ČR 3 druhy) a skákavkou Leptorchestes berolinensis. Skákavky rodu Synageles jsou však výrazně menší a skákavka L. berolinensis má protáhlejší tvar těla. Samci skákavky mravenčí jsou nezaměnitelní svými mohutnými chelicerami. Rod Myrmarachne se vyskytuje zejména v tropech.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR poměrně vzácný druh, který se vyskytuje v nížinách. Lokálně hojnější je jen na jihu Moravy a ve středních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Skákavka mravenčí obývá různé typy zachovalých otevřených biotopů. Najdeme ji zejména na stepích, lesostepích, ale i v litorálních mokřadech. Žije mezi nízkou vegetací, kde loví kořist. Napodobování mravence ji chrání před predátory. S dospělci se setkáme nejvíce od června do září.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.