Scilla forbesii - ladoňka zářící

7. 3. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Scilla forbesii (Baker) Speta – ladoňka zářící
Syn.: Chionodoxa forbesii Baker, Chionodoxa luciliae var. forbesii (Baker) Drude, Chionodoxa tmoli Whitt., Scilla tmoli (Whitt.) Speta, Chionodoxa siehei Stapf, Scilla siehei (Stapf) Speta
Čeleď: Asparagaceae - chřestovité (dříve Hyacinthaceae - hyacintovité)
Status: nepůvodní druh

Popis: Vytrvalé, lysé, 8-20 cm vysoké byliny s kulovitou cibulí a dvěma páskovitými, mělce žlábkovitými listy. Květenství je hroznovité, složené z 2 až 10 poměrně dlouze stopkatých květů. Okvětí je na bázi světlé, obvykle bělavé, na koncích okvětních cípů modré až modrofialové, na bázi maximálně do 1/3 srostlé v okvětní trubku. Nitky tyčinek jsou v dolní polovině srostlé, prašníky jsou žlutavé. Plodem je nepravidelně kulovitá tobolka.

Možná záměna:
Od našich domácích zástupců rodu ladoňka (tedy Scilla bifolia, S. kladnii a S. vindobonensis) a od často pěstované ladoňky sibiřské (Othocallis siberica) se ladoňka zářící liší na bázi srostlým okvětím, žlutými prašníky a nitkami tyčinek ve spodní polovině srostlými. Od dalších, blízce příbuzných a v ČR pěstovaných druhů, ladoňky tmavomodré (Scilla sardensis) a ladoňky velkokvěté (Scilla luciliae), se liší následující kombinací znaků: bazální světlá část okvětí nápadně ohraničená, květy do 2,5 cm široké, okvětí na bázi srostlé od 1/6 do 1/3.

Rozšíření: Druh původní v horách západního Turecka. Zplaňuje téměř v celé západní a severní Evropě, např. ve Velké Británii, ve Francii, v zemích Beneluxu, v Německu a Rakousku, či v jižních oblastech Norska a Švédska.

V ČR se jedná o poměrně často pěstovaný druh, který může občasně zplaňovat.  Údaje o zplanění pocházejí zejména ze širšího okolí Prahy, z botanických zahrad či větších zámeckých parků (např. Kroměříž, Letohrad).

Ekologie: Ve své domovině roste na horských loukách a kamenitých stráních, vystupuje až do výšek okolo 2500 m n. m.

Geofyt, který kvete v březnu a v první polovině dubna.

Význam:
Dekorativní, časně kvetoucí druh, který se dá dobře pěstovat i v podrostu listnatých dřevin.

Taxonomická poznámka: Ladoňka zářící je někdy řazena do samostatného rodu Chionodoxa. Patří do příbuzenského okruhu ladoňky velkokvěté (Scilla luciliae agg.), se kterou je velmi často volně zaměňována. Ladoňka velkokvětá (v úzkém pojetí) je však zřejmě v ČR pěstována poměrně vzácně.

 

 

Literatura:

Meikle R. D. (1984): Chionodoxa Boiss. – In.: Davis P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands 8, Edinburg University Press, Edinburg, 224–226.

Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Taxony pěstované a zplaňující. – Zprávy České botanické společnosti 45(2): 137–153.

Trávníček B. (2010): Scilla L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 613–628.