Othocallis siberica - ladoňka sibiřská

8. 2. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Othocallis siberica Haw. – ladoňka sibiřská
Syn.: Scilla siberica Haw., Scilla cernua Delaroche
Čeleď: Asparagaceae – chřestovité (dříve Hyacinthaceae – hyacintovité)
Status: nepůvodní druh

Popis: Do 20 cm vysoká, vytrvalá bylina s drobnou, kulovitou cibulkou. Přízemní listy, vyrůstající obvykle po 2 – 4, jsou páskovité až úzce kopinaté, zelené, zakončené kápovitou špičkou. Květonosné lodyhy jsou z jedné strany mírně smáčknuté nebo vroubkované, v horní části často nafialovělé. Květy, vyrůstající na krátkých, přímých až nicích stopkách, jsou modré, vzácněji narůžovělé či bílé, zpočátku zvonkovité, později do široka rozevřené. Okvětní lístky jsou srostlé pouze při bázi. Prašníky jsou modravé. Plodem je trojpouzdrá, kulatá tobolka.

Možná záměna:
Od našich původních druhů ladoněk je poměrně dobře odlišitelná podle hranatých květních stopek, delší čnělky, opadavého okvětí či límečkovitého útvaru na bázi květních stopek. Podobná je však dalšímu, u nás občas zplaňujícímu druhu ladoňka příjemná (Othocallis amoena), která se odlišuje přímými květními stopkami, široce otevřenými květy a semeny bez masíčka.

Rozšíření:
Ladoňka sibiřská je původní v evropské části Ruska a na Ukrajině, především v okolí Černého moře. Zplaňuje v celé řadě evropských zemí (např. Rakousko, Rumunsko, Bulharsko…) a v USA.

V ČR jde o druh pěstovaný a poměrně často zplaňující. Nezřídka ji můžeme nalézt poblíž lidských sídel v teplejších oblastech, ve větších parcích či na okrajích aluviálních luhů (především v Polabí nebo Pomoraví).

Ekologie: Ladoňka sibiřská roste na svěžích a humózních půdách. Najdeme ji v parcích, na okrajích lužních lesů, v křovinách, podél cest či na výsypkách zeminy a zahradního odpadu.

Geofyt, který kvete v březnu a dubnu.

Význam: Dekorativní rostlina, pro svoje brzké kvetení je velmi často pěstována na zahrádkách.

Taxonomická poznámka: Ladoňka sibiřská byla tradičně řazena do rodu Scilla, novější poznatky však naznačují, že se od pravých ladoněk liší celou řadou morfologických, karyologických i molekulárních znaků a je proto řazena do samostatného rodu Othocallis.

 

 

Literatura:

McNeill J. (2002): Scilla L. – In.: Flora of North America Editorial Committee (eds), Flora of North America North of Mexico 26, Oxford University Press, New York, 320.

Trávníček B. (2010): Ladoňky (rod Scilla s. lat.) v České republice. II. Taxony pěstované a zplaňující. – Zprávy České botanické společnosti 45(2): 137–153.

Trávníček B. (2010): Othocallis Salisb. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 629–633.