Saperda perforata - kozlíček

28. 2. 2020 vytvořil Radim Gabriš

Saperda perforata (Pallas, 1773) – kozlíček
Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití
Status: lokální druh
 
Popis: Velikost 11–12 mm, zbarvení těla je tvořeno přilehlými krátkými chloupky, tzv. tomentem. Existují dvě základní barevné formy s tomentem jasně žlutým nebo šedým až šedobílým. Štít obvykle s čtyřmi až pěti černými skvrnami na svrchní straně a podélným černým proužkem po bocích. Na každé krovce pět výrazných černých skvrn v řadě za sebou, od ramen krovek zhruba do jejich poloviny se pak táhne ještě černý proužek a na samém boku krovek je izolovaná černá skvrna. Množství skvrn na krovkách může být variabilní, u starších jedinců také dochází k částečnému sedření tomentu a tmavnutí původně jasného zbarvení.
 
Možná záměna: Kozlíčka Saperda perforata můžeme zaměnit s dalšími zástupci rodu, především s kozlíčkem S. octopunctata, který má na každé krovce obvykle pouze čtyři menší skvrny, nebo k. jilmovým (S. punctata), který má na krovkách po pěti skvrnách, skvrny jsou však menší, jinak uspořádané a navíc chybí černý proužek a samostatná skvrnka po stranách.
 
Rozšíření: Téměř celá Evropa, na východ pak zasahuje až do Mongolska.
 
V ČR v nižších až středních polohách lokální druh, častější výskyt zejména na jižní a střední Moravě, na Třeboňsku a v Polabí.
 
Biologie a ekologie: Imaga aktivují od konce května do července s maximem v červnu, žijí však převážně v korunách stromů, kde se živí okusem listů a kůry mladých větviček. Vzhledem ke způsobu života jsou nálezy dospělců spíše náhodné. Imaga někdy přilétají i ke světlu. Vývoj larev probíhá pod kůrou a v povrchové vrstvě dřeva různých druhů topolů, především osiky (Populus tremula) a topolu bílého (Populus alba). Napadá pouze oslabené nebo mrtvé dřevo spíše větších průměrů. Vývoj je obvykle dvouletý, ke konci cyklu si larva připraví kukelní kolébku v povrchové vrstvě dřeva, závrt je ucpán charakteristickou zátkou z dlouhých třísek. Kuklení probíhá na jaře. V případě vývoje pod silnou kůrou může kuklení probíhat i na rozhraní dřeva a kůry.
 
Ohrožení a ochrana: Druh není bezprostředně ohrožen. Pro přežívání populací je nutná přítomnost dostatečného množství mrtvého dřeva živných stromů.

 

 

Literatura:
 
Heyrovský L. & Sláma M. (1992): Tesaříkovití (Coleoptera: Cerambycidae). 2. doplněné vydání. Fauna ČSSR 5., Kabourek, Zlín, 368 pp.
 
Sláma M.E.F. (1998): Tesaříkovití (Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.