Saperda octopunctata - kozlíček

25. 3. 2010 vytvořil Filip Trnka

Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) - kozlíček

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 13-18 mm, zbarvení těla je olivově-žluté až zlato-žluté tomentování, vzácněji šedé. Spodní strana zeleně tomentovaná. Štít se dvěma černými skvrnami ze svrchní strany a jednou skvrnou po obou bocích. Na každé krovce 4 černé skvrny, které jsou přibližně v řadě za sebou. Počet skvrn na krovkách může být variabilní, např.: se ztrácí poslední pár skvrn.

 

Možná záměna: Kozlíčka Saperda octopunctata můžeme zaměnit s jinými příbuznými druhy a to především s kozlíčkem Saperda perforata nebo kozlíčkem jilmovým (Saperda punctata). Kozlíčka Saperda octopunctata jednoduše odlišíme podle 4 v řadě postavených skvrn na každé krovce, zatímco další jmenované druhy mají 5 a více v řadě postavených skvrn na každé krovce.

 

Rozšíření: Severní a střední Evropa (chybí v Anglii, Belgii a Holandsku), vyskytuje se i v části jižní Evropy. Směrem na východ do Ruska, Kavkazu a Zakavkazí.

 

V ČR velice lokální druh, častější jen na jižní (Brněnsko a Břeclavsko) a střední Moravě (Litovelské Pomoraví). Z Čech je znám především z údolí řek na území Křivoklátska a Českého krasu. Vzácně se vyskytuje v jižních Čechách. Zřídka je nalezen v přírodě, častěji je vychován z napadeného dřeva.

 

Biologie a ekologie: Imaga od konce května do července s maximem v červnu především v korunách stromů kde probíhá žír listů a kůry na slabých větvičkách. Tento druh vyhledává smíšené lesy, aleje nebo solitérně rostoucí stromy. Vývoj probíhá výhradně na lípách (Tilia spp.), velmi vzácně byl zjištěn také na olších (Alnus spp.). Samičky kladou vajíčka do stojících i padlých stromů, které jsou oslabené nebo čerstvě pokácené. Larvy se vyvíjejí pod kůrou kmenů a silnějších větví. Při dokončování vývoje se larvy zavrtávají do dřeva, kde si vyhlodávají kukelní komůrku na jejímž konci je připraven výletový otvor s vchodem utěsněným třískami. Vývoj je dvouletý a larva přezimuje. Dospělci se prokousávají na jaře.

 

Ohrožení a ochrana: Druh vázaný na starší stromy, přičemž je primárně ohrožen jejich kácením a odvozem dřeva z lesa, jelikož na něho často samičky kladou vajíčka a tím může být populace likvidována. Je třeba ponechávat několik stromů (živých i pokácených) v lese aby mohla populace dále prosperovat.