Populus tremula - topol osika

16. 10. 2008 vytvořil Filip Trnka

Populus tremula L. - topol osika  

Syn.: Tremula vulgaris Opiz, osika obecná  

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

Status: Běžný druh

 

Popis: Jsou to listnaté, opadavé stromy dosahující výšky 15-35 m. Jsou typické svou značnou výmladkovostí. Pupeny jsou jemně lepkavé. Listy jsou na dlouhém zploštělém řapíku (proto se i v sebemenším větru chvějí), jsou okrouhle vejčité, 3-12 cm dlouhé, vroubkované až zubaté. Rub listu je modrý, na podzim se zbarvují do žluté až červené. Mladé listy bývají chlupaté, ale velmi brzo se stávají lysými. Osiky jsou dvoudomé stromy, kvetou od března do dubna. Jehnědy jsou husté, 6-10 cm dlouhé. Plodem je tobolka. Koruna je řídká. Borka je stříbřitě šedá.

 

Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Malá Asie, Sibiř.

 

Ekologie: Snese teplotu - 40°C až + 40°C. Patří mezi pionýrské druhy dřevin osídlující stanoviště, jako jsou haldy po hlubinné těžbě nebo štěrkovny.

 

Význam: Osika se vysazuje do větrolamů. V přírodě vytváří přirozenou ochranu ostatním dřevinám proti úpalu. Navíc půdu obohacuje živinami.

 

Variety/Kultivary: P. tremula ´Erecta´, P. tremula ´Pendula´.

 

Zajímavost: Podle legend je osika ochráncem před strachem z temnoty a neznáma. Keltové si proto vyráběli štíty právě z osik.