Salticus cingulatus - skákavka stromová

31. 12. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Salticus cingulatus (Panzer, 1797) – skákavka stromová

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: NT

 

Popis: Délka těla 5–7 mm (hlh. 2–3 mm). Hlavohruď je černá s kresbou s bílých chloupků a bílým okrajem. Chelicery jsou u samců černé a výrazně prodloužené. Zadeček je bílý až šedavý s černými zkosenými pruhy a světlejšími skvrnami ve středu pruhů. Kresba je variabilní. Samci mají kontrastnější zbarvení a větší černou kresbu na zadečku. Nohy jsou bílé až žlutobílé s tmavými proužky. Mladí jedinci jsou zbarveni podobně jako samice, bývají však obvykle světlejší.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími skákavkami rodu Salticus. Zvláště s velmi podobnou skákavkou zebrovanou (S. zebraneus), která má podobnou kresbu (obvykle však v přední části širší bez světlých znaků) a obývá podobné biotopy. Oba druhy spolehlivě odlišíme podle kopulačních orgánů. Skákavka pruhovaná (S. scenicus) má kontrastnější zbarvení.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa (běžnější ve střední a severní Evropě), Turecko, Střední Asie, Mongolsko.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně však po celém území. Je to naše nejvzácnější skákavka z rodu Salticus.

 

Biologie a ekologie: Tato skákavka obývá světlé listnaté a smíšené lesy a jejich okraje, ale i soliterní stromy, aleje, okraje rašelinišť, břehové porosty a porosty pionýrských dřevin v lomech, pískovnách apod. Žije na kmenech stromů (zvláště bříz, topolů, dubů a borovic), vzácněji také na skalách, zdech a sloupech. Aktivní je ve dne, zejména za slunečného počasí. S dospělci se setkáme zejména od dubna do září. Mladí jedinci zimují pod kůrou a v prasklinách kůry v pavučinovém úkrytu.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.