Salticus scenicus - skákavka pruhovaná

29. 11. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Salticus scenicus (Clerck, 1757) - skákavka pruhovaná

Čeleď: Salticidae - skákavkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5-7 mm (hlh. 2-3 mm). Hlavohruď je černá s bílou linkou po okraji a několika bílými skvrnkami, které většinou připomínají písmeno "X". Samci mají nápadné prodloužené chelicery. Zadeček je oválný, tmavě hnědě až černě zbarvený s několika bílými klínovitými skvrnami, které vytváří příčné pruhy. Nohy jsou poměrně krátké  šedobíle zbarvené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy skákavek z rodu Salticus (v ČR 3 druhy). Zbylé dva druhy nemají tak kontrastní zbarvení a žijí na kůře stromů.

 

Rozšíření: Holearktický druh - Evropa, Severní Amerika, Asie a sever Afriky.

 

V ČR hojný druh, po celém území.

 

Popis: Skákavka pruhovaná obývá různé osluněné biotopy. Setkáme se s ní na skalách, skalních stepích, na suťových polích, v lomech a velice často na zdech domů. Za slunečného počasí čile pobíhá po stěnách a loví kořist, která je často větší než samotná skákavka . Aktivní jsou již brzy z jara a dospívají většinou v květnu, kdy také začíná páření. K přidržení samice při páření pomáhají samcům mohutné chelicery. Přezimují mladí a subadultní jedinci, kteří si vytváří oválný pavučinový vak pod kameny a v různých škvírách.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.