Pulmonaria mollis - plicník měkký

3. 4. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Pulmonaria mollis Horn. – plicník měkký
Syn.: Pulmonaria montana subsp. mollis (Horn.) Gams., Pulmonaria mollissima Kerner, Pulmonaria montana subsp. mollissima (Kerner) Nyman
Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité
Status: NT

Popis:
Vytrvalé, obvykle trsnaté, 20–40 cm vysoké byliny s vícehlavým oddenkem a nevětvenou, přímou, měkce chlupatou, v horní části žláznatou lodyhou. Lodyžní listy jsou vejčitě kopinaté, na bázi poloobjímavě přisedlé, oboustranně žláznatě chlupaté. Letní přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, široce vejčité až eliptické, na konci zašpičatělé, na bázi znenáhla zúžené v křídlatý řapík. Květenství jsou poměrně chudá, vijanovitá, tvořená nálevkovitými modrofialovými či červenavými květy. Květní stopky jsou hustě žláznatě chlupaté. Kalich je zvonkovitý, do poloviny dělený. Kališní cípy jsou přibližně trojúhelníkovité, na konci zašpičatělé, žláznaté. Plodem jsou vejcovité, olysalé tvrdky.

Možná záměna:
Od plicníku lékařského (Pulmonaria officinalis) a plicníku tmavého (Pulmonaria obscura) se liší znenáhla uťatými bázemi listů a křídlatými řapíky. Od plicníku úzkolistého (Pulmonaria angustifolia) se liší hustým žláznatým oděním, široce vejčitými přízemními listy či modrofialovými květy.

Rozšíření: Plicník měkký je druhem s nepříliš dobře známým areálem rozšíření, který zahrnuje zřejmě jen střední a jihovýchodní Evropu.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně v teplých oblastech, v Čechách pouze ve středním Povltaví jižně od Prahy, na Moravě se vyskytuje o něco častěji, především v okolí Brna, v Bílých Karpatech či v Hostýnských vrších.

Ekologie:
Suchomilný, převážně lesní druh, který roste ve světlých teplomilných a šípákových doubravách, na jejich okrajích a na slunných stráních, obvykle na zásaditých, mělkých, skeletovitých, vysýchavých půdách. Je diagnostickým druhem subkontinentálních doubrav svazu Aceri tatarici-Quercion.

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do května.

Ohrožení a ochrana: Plicník měkký je poměrně vzácným druhem naší květeny, vzhledem ke svému sporadickému výskytu, soustředěnému především na jihovýchodní Moravu, je v Červeném seznamu cévnatých rostlin řazen do kategorie ohrožený (NT, C3).

 


Literatura:


Křísa B. (2000): Pulmonaria L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 194–200.

Selvi F., Bigazzi M., Hilger H. H. & Papini A. (2006): Molecular phylogeny, morphology and taxonomic re-circumscription of the generic complex Nonea/Elizaldia/Pulmonaria/Paraskevia (Boraginaceae-Boragineae). – Taxon 55(4): 907–918.