Pulmonaria obscura - plicník tmavý

19. 4. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Pulmonaria obscura Dumort. – plicník tmavý  

Syn.: Pulmonaria officinalis subsp. obcura (Dumort.) Murb.  

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité  

Status: běžný druh  

 

Popis: Vytrvalá rostlina s tenkým, tmavým oddenkem a přímou až vystoupavou, řídce štětinatou, 20–40 cm vysokou lodyhou. Čepel přízemních listů je široce vejčitá, na bázi srdčitá, na vrcholu okrouhle zašpičatělá, tmavě zelená, neskvrnitá nebo jen s nezřetelnými zelenavými skvrnkami, nerovnoměrně žláznatě chlupatá s roztroušenými krátkými štětinkami. Řapíky jsou dlouhé, obvykle delší než čepel. Lodyžní listy jsou střídavé, objímavé, vejčité až podlouhle kopinaté. Květenství jsou vijanovitá. Kalich je trubkovitý, roztroušeně štětinovitě a žláznatě chlupatý, s štětinovitými chlupy delšími než chlupy žláznatými. Koruna je nálevkovitá, světle fialová, modrá nebo růžová. Plodem jsou tvrdky.

 

Možná záměna: Velmi podobný plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) má nápadně skvrnité listy a žláznaté chlupy na kalichu delší než chlupy štětinovité.

 

Rozšíření: Od střední Evropy (včetně Alp) po západní Sibiř. Severní hranice areálu rozšíření prochází jižní Skandinávií, jižní hranice pak zhruba Alpami.

 

Druh hojný až roztroušeně se vyskytující po celé republice, s těžištěm výskytu v termofytiku a mezofytiku, vzácnější je jen v jižních oblastech ČR. Chybí ve středním Poohří a ve velké části Dolnomoravského úvalu.

 

Ekologie: Plicník tmavý roste ve světlých dubohabřinách, květnatých bučinách, lužních lesích, na vlhčích lesních lemech a v křovinách. Často na vlhkých, humózních, slabě kyselých půdách. Nápadná složka jarního aspektu listnatých lesů.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí v březnu až květnu.

 

 

 

Literatura:

 

Křísa B. (2000): Pulmonaria L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 194–200.