Pulmonaria officinalis - plicník lékařský

29. 4. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Pulmonaria officinalis L. – plicník lékařský  

Syn.: Pulmonaria konradii Opiz, Pulmonaria officinalis subsp. maculosa (Hayne) Gams, Pulmonaria officinalis var. maculosa Hayne  

Čeleď: Boraginaceae – brutnákovité  

Status: běžný druh  

 

Popis: Vytrvalá rostlina, tmavým tlustým oddenkem a přímou, 10–20 cm vysokou, lodyhou, hustě pokrytou štětinatými a žláznatými chlupy. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, s čepelí široce vejčitou, špičatou, na bázi srdčitou, celokrajnou, v létě nápadně zvětšenou, bíle skvrnitou, roztroušeně žláznatě chlupatou s vtroušenými krátkými štětinkami. Lodyžní listy jsou poloobjímavé, na lodyze střídavé, široce kopinaté. Květy jsou uloženy v řídkých, vrcholových vijanovitých květenstvích, vyrůstajících z úžlabí listů. Kalich je zvonkovitý, za plodu odstávající, roztroušeně až poměrně hustě žláznatý s žláznatými chlupy delšími než chlupy štětinovité. Koruna je nálevkovitá, fialová, růžová nebo vzácně červená. Plodem jsou vejcovité tvrdky.

 

Možná záměna: S plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura), který však obvykle nemá skvrnité listy. Štětinovité chlupy na kališích jsou u p. tmavého delší než chlupy žláznaté.

 

Rozšíření: Středo- a jihoevropský druh, rostoucí v Alpách, v Německu, Polsku, ČR, a v horách Karpatského oblouku a v Dinárských pohořích.

Roztroušeně až hojně v teplejších oblastech ČR, především v termofytiku a mezofytiku, s nápadnou tendencí na jižní oblasti ČR. Je podstatně vzácnější než plicník tmavý.

Ekologie: Plicník lékařský roste v listnatých (hlavně dubohabrových, dubových a lipových) lesích, v luzích, květnatých bučinách, v lesních lemech a křovinách. Většinou na humózních, vlhčích půdách. Nepřehlédnutelná složka jarního aspektu listnatých lesů.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí v březnu a dubnu.

 

Význam: Ze sušených lodyh se připravují nálevy, užívající se při onemocněních dýchacích cest.

 

 

 

Literatura:

 

Křísa B. (2000): Pulmonaria L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 194–200.