Poa riphaea - lipnice jesenická

15. 7. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Poa riphaea (Asch. et Graebn.) Fritsch - lipnice jesenická

Syn.: Poa laxa ssp. riphaea (Asch. et Graebn.) Hegi

Čeleď: Poaceae - lipnicovité

Status: C1, §1, ČK, EU - NATURA 2000, BERN, WORLD-I

 

Popis: Trsnatá rostlina do 25 cm výšky, s tuhými nasivělými listy a tuhými, přímými stébly. Lata hustá a nepřevislá. Klásky špinavě žlutozelené. Zaměnitelná s nízkostébelnými formami druhu Poa pratensis nebo s druhem Poa glauca či horskými typy Poa nemoralis.

 

Rozšíření: Jedná se o bodový endemit ČR, resp. Hrubého Jeseníku. Jedinou známou a potvrzenou lokalitou výskytu jsou Petrovy kameny v NPR Praděd. Mylně byla udávána z dalších vrcholových poloh Hrubého Jeseníku, slovenských Karpat a Bulharska.

 

Ekologie: Lipnice jesenická roste na specifické lokalitě ve štěrbinách vrcholových skal v subalpínském stupni, exponovaná silné nárazovému větru (tedy na návětrné straně, patrný rozdíl od Salix herbacea, která roste na stranách závětrných), který omezuje vznik jakékoli sněhové pokrývky.

Lipnice jesenická je vytrvalý hemikryptofyt, kryofyt, kvete v červenci-srpnu.

 

Význam: Bodový endemit České republiky, odborníci poukazují na blízké taxonomické vazby k okruhu Poa glauca agg.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je permanentně ohrožován svou vzácností. Výskyt na jediné lokalitě na světě na celkové ploše 2 m čtverečné z něj činí jeden z nejvzácnějších světových taxonů. Mezi nejvážnější potenciální nebezpečí patří sběry do herbářů, popř. neukáznění turisté a lyžaři, kteří často a rádi po Petrových kamenech lezou (pravidelný dozor provádí pracovníci ze Správy CHKO Jeseníky z nedaleké Ovčárny). Druh je tedy zvláště chráněný zákonem, vedený jako kriticky ohrožený, je součástí programu NATURA 2000 pro ČR a také je zakomponován v Bernské úmluvě. Zřejmě se plánuje podrobná ekobiologická a taxonomická studie tohoto druhu a případné uložení semen do genové banky.

 

   

 

Literatura:

 

Hoták Z., Štěpánek J., Plačková I. & Jarolímová V. (2013): Poa riphaea, an endangered stenoendemic species in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes). Preslia 85 (1): 81-96.