Salix herbacea - vrba bylinná

18. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Salix herbacea L. - vrba bylinná

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

Status: C1, §1

 

Popis: Malá dřevina s plazivými, většinou nevystoupavými větévkami, lístky lesklé, lysé, oválného tvaru, jemně síťovitě žilnaté. Samčí jehnědy žluté. V České republice naprosto nezaměnitelná. Jinde je habituelně možná záměna snad pouze se Salix reticulata.

 

Rozšíření: Druh s obrovským cirkumpolárním areálem, v arkto-boreálním-alpínském pásmu zahrnující vysoká evropská pohoří (od Skandinávie po Alpy, Pyreneje a Balkán) a také poměrně velkou oblast v Severní Americe, v Asii především v pohoří Altaj.

 

V ČR pouze v nejvyšších partiích Krkonoš a Hrubého Jeseníku.

 

Ekologie: Druh vázaný na výslunné skalní plošiny, skalní štěrbiny (platí pro ČR), na místa, kde se v depresích drží sníh déle než 8 měsíců v roce, tzv. sněhová políčka (platí pro Alpy a Skandinávii). Stanoviště vlhká, závětrná, minerálně bohatší, nekarbonátová, v Alpách až do 3000 m n. m. Pionýrský druh, jenž osidluje skalní štěrbiny mezi prvními. Považována za dlouholetou dřevinu, nezřídka se dožívající až 60 let. Původem považována za druh arktického až subarktického pásu, mnoha autory uváděno, že do jižnějších oblastí byla vytlačena severskými ledovci. Z fytocenologického hlediska v alpínském stupni vysokých evropských pohoří tvoří mozaiku třídy Salicetea herbaceae Braun-Bl. 1948, u nás v subalpínském stupni v asociacích Polytrichetum sexangularis a Polytricho gracilis-Nardetum strictae.

 

Význam: Nejmenší dřevina české flóry, vyskytující se na unikátních vysokohorských biotopech.

 

Ohrožení: Míra ohrožení je dána vzácností této dřeviny, specifickým biotopem. Ohrožení spočívá především v potenciální možnosti zániku těchto biotopů, popř. turistickým tlakem na lokalitách v Hrubém Jeseníku a Krkonoších.

 

Ochrana: Druh kriticky ohrožený, zákonem chráněný, všechny lokality územně chráněny v nejpřísnějším stupni.