Platydema violacea - potemník

19. 3. 2012 vytvořil Filip Trnka

Platydema violacea (Fabricius, 1790)  potemník

Čeleď: Tenebrionidae – potemníkovití

Status: NT

 

Popis: Velikost těla je 67,5 mm, zbarvení je tmavě modro-fialové s kovovým leskem. Tarsy a tykadla jsou hnědá, nohy jsou černé. Krovky s řádkami teček.

 

Možná záměna: Podobný je příbuzný a velmi vzácný druh Platydema dejeani. Je zbarven černě a na temeni hlavy má dva růžky směřující dopředu. Nohy má celé žluté.

 

Rozšíření: Roztroušeně po celé Evropě. Od Velké Británie, přes země Beneluxu, Francii Itálii, střední Evropu až do Řecka.

 

V ČR je tento druh rozšířen především v nížinách a pahorkatinách roztroušeně po celém území. V současné době se šíří podél toků řek.

 

Biologie a ekologie: Dospělci po celý rok pod kůrou listnatých stromů (pařezy, kmeny, silnější větve atd.), které jsou napadeny houbami, jejichž myceliem se pravděpodobně živí. Nejčastěji se jedná o duby (Quercus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica) a také topoly (Populus spp.). Byl nalezen i na bezu černém (Sambucus nigra), který byl napaden uchem jidášovým (Hirneola auricula-judae). Vyhledává vlhčí lokality se staršími zachovalými porosty stromů. Larvy jsou udávány z hub čeledi boltcovitkovitých (Auriculariaceae).

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je druh veden jako téměř ohrožený (NT). V ČR se vyskytuje lokálně v zachovalejších lesních porostech (přírodě blízkých). Hlavním managementovým opatřením je šetrné hospodaření v lesích, nejlépe část porostu nechat samovolnému vývoji.

 

 

Literatura:


Horák J. & Adamová J. (2009) Contribution to knowledge of two rare saproxylic beetles (Coleoptera) from Eastern Bohemia (Czech Republic). Elateridarium 3:7-18.

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín.

Picka J. (1978): Potemníkovití brouci Československa (Coleoptera: Tenebrionidae). Zprávy Čs. Společ. Entomol. ČSAV, Klíče k určování hmyzu.