Pardosa alacris - slíďák hájový

18. 4. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) – slíďák hájový

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 5–7 mm (hlavohruď 2,5–3,5 mm). Hlavohruď je u samic tmavě hnědá se širokým světlým pruhem a světlou obrubou, u samců téměř černá, výrazně kontrastní se světlým středním pruhem. Zadeček je vejčitý, hnědý s nevýraznou skvrnitou kresbou. Nohy jsou hnědé s tmavým skvrněním, u samců světle žlutohnědé s tmavými stehny. Makadla samců jsou na cymbiu (posledním článku) se světlou žlutohnědou skvrnou. Zbarvení samců je kontrastnější než u samic.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy slíďáků z rodu Pardosa, ze skupiny druhů „Pardosa lugubris“ - slíďákem chlumním (P. saltans) a slíďákem hajním (P. lugubris). Rozlišení samic je složité i podle kopulačních orgánů. Samci těchto druhů se liší tvarem a zbarvením makadla. Makadlo samců slíďáka hájového, je oproti dvěma zmíněným druhům relativně nejkratší a má světlou skvrnu na cymbiu. Určení někdy komplikuje to, že se tyto druhy občas vyskytují společně na jedné lokalitě.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen v mírném pásu Evropy a ve Střední Asii (Kavkaz, Kazachstán).

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území, ale zejména v teplejších oblastech, od nížin do středních poloh. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák hájový obývá světlé a suché listnaté lesy (zejména suché skalnaté doubravy), lesostepi a osluněné lesní okraje a světliny. Na vhodných místech bývá početný. Na rozdíl od blízce příbuzného slíďáka hajního, vyhledává v lesích, kde žijí oba druhy společně více osluněná místa s řídkým zápojem korun stromů. Žije na zemi, kde zejména za slunného počasí pobíhá po povrchu a mezi spadeným listím. Je velice hbitý (odtud vědecké latinské jméno, „alacris“ = aktivní). S dospělci se setkáme od dubna do června, se samicemi i v letních měsících, kdy samice nosí na snovacích bradavkách připředený modrošedý kokon.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kronestedt T. (1999): A new species in the Pardosa lugubris group from Central Europe (Arachnida, Araneae, Lycosidae). Spixiana 22: 1-11.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Michalko R., Košulič O., Hula V. & Surovcová K. (2016): Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient. J. Arachnol. 44 (1): 46–51.