Pardosa lugubris - slíďák hajní

9. 7. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) – slíďák hajní

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 8–10 mm (hlavohruď u samců 2,5 mm, u samic 2,5–3,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se širokým světlým pruhem táhnoucím se středem. Zadeček je oválný světle hnědě zbarvený s nevýraznou kresbou. Nohy jsou zvláště u samců dlouhé, mají tmavý femur (stehno), zbytek nohy je světlý. Samice mají nohy hnědé s tmavým kroužkováním. Zbarvení samců je kontrastnější než u samic.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy slíďáků z rodu Pardosa, zejména pak s velmi podobným slíďákem hájovým (Pardosa alacris) a slíďákem chlumním (Pardosa saltans). Tito slíďáci jsou obyvatelé nižinných doubrav a světlých lesů středních Čech a jihu Moravy, jinde jsou vzácní. K přesné determinaci je potřeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Palearktický druh - mírný pás Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území. Patří mezi naše nejhojnější pavouky. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák hajní obývá světlé listnaté lesy (zejména doubravy a dubohabřiny) a jejich okraje. Najdeme ho i na lesostepích, mýtinách, podél lesních cest, na loukách a v parcích. Je to typický lesní epigeický (žijící na povrchu půdy) pavouk. Již brzo na jaře vylézají tito slíďáci ze svých úkrytů a potulují se na výslunných místech. Páření probíhá od konce dubna, kdy samci vyhledávají samice a snaží se upoutat jejich pozornost zvedáním makadel a následné "bubnování" makadly do podkladu (většinou listového opadu). Jestliže samici zaujme, ta ztuhne a sameček ji vyleze na hlavohruď a následně se s ní spáří. Ke konci května nosí samice šedavý kokon připředený ke snovacím bradavkám, který vystavuje slunečnímu svitu. Jakmile se z kokonu začnou líhnout mláďata, vylezou samici na zadeček a ta je nějaký čas nosí. Mláďat bývá u tohoto druhu okolo 30. Vývoj mláďat trvá asi rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.